KiCad โปรแกรมออกแบบวงจรโอเพนซอร์ส ออกเวอร์ชั่น 6.0 ปรับหน้าจอใหม่ใช้ง่ายขึ้น

KiCad โครงการซอฟต์แวร์ออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์แบบโอเพนซอร์สประกาศออกเวอร์ชั่น 6.0 นับเป็นเวอร์ชั่นใหญ่ในรอบ 3 ปี โดยความเปลี่ยนแปลงสำคัญคือการปรับหน้าจอใหม่ทั้งหมดเพื่อให้ผู้ใช้จากโปรแกรมออกแบบวงจรค่ายอื่นสามารถมาใช้งานได้ง่ายขึ้น หน้าจอในโหมด schematic และโหมด PCB ดูเป็นเนื้อเดียวกันมากขึ้น

สำหรับฟีเจอร์ภายในสำคัญคือไฟล์ฟอร์แมตใหม่ ที่ใส่ทั้ง schematic และ library ไว้ในไฟล์เดียวกัน ทำให้ผู้ออกแบบวงจรสามารถฝังสัญลักษณ์ของอุปกรณ์ต่างๆ ลงไปในไฟล์ได้เลย กฎการออกแบบระบบใหม่รองรับกฎที่ซับซ้อนขึ้น เช่นกฎแยกเฉพาะสำหรับบางชั้นของแผงวงจร หรือกฎเฉพาะสำหรับบางโซน และหน้าจอแบบ dark mode ในแมคและลินุกซ์

ดาวน์โหลดได้แล้วทั้งบน ลินุกซ์, แมค, และวินโดวส์

ที่มา – KiCad

No Description

from:https://www.blognone.com/node/126458