แจกตัวอักษรพิเศษไทย สวยๆ ตั้งชื่อในเกม, Twitter, Facebook นำไปใช้ได้เลย อัพเดต 2021

รวมตัวอักษรพิเศษไทย สวยๆ ไว้ตั้งชื่อในเกม, Facebook, Twitter ฯลฯ เพิ่มความเท่ไปอีก สามารถนำไปใช้ได้เลย

ตัวอักษรพิเศษไทย สวยๆ

ตัวอักษรพิเศษ หรือ อิโมจิ เป็นอะไรที่ได้รับความนิยมใช้งานมาตั้งแต่ช่วงแรกๆ ที่มีปรากฏขึ้นมา หลายๆ คนก็นำมาประยุกต์ใช้งาน ไม่ว่าจะนำมาทำเป็นผลงาน ตั้งชื่อในเกม ใช้ตั้งชื่อ Twitter, Facebook ฯลฯ แม้ว่าในปัจจุบันนั้น เราอาจจะไม่สามารถใช้ตัวอักษรพิเศษในการตั้งชื่อเฟสบุ๊ค หรือ IG กันได้แล้ว แต่ก็ยังคงมีปรากฏให้เห็นและยังคงทำได้อยู่บ้าง (ดูอักษรพิเศษตั้งชื่อเฟสที่นี่)

ก่อนหน้านี้ทีมงาน NotebookSPEC ได้มีการนำเสนอตัวอักษรพิเศษ หรือ อิโมจิ สำหรับการนำไปใช้งานกันไปแล้ว วันนี้เราจะมาดูตัวอักษรพิเศษไทยแบบเน้นๆ กันบ้าง เผื่อใครที่อยากลองตั้งชื่อด้วยตัวอักษรพิเศษเป็นภาษาไทย ไม่ว่าจะในเกมอย่าง ฟีฟาย, ROV หรือแพลตฟอร์มอื่นๆ จะมีอะไรบ้าง มาดูกัน

Advertisementavw

ตัวอักษรพิเศษไทย ก-ฮ เรียงตามลำดับตัวอักษร

สำหรับตัวอักษรพิเศษไทย แบบเรียงตามลำดับตัวอักษร มีดังนี้

ตัวอักษรภาษาไทย ตัวอักษรพิเศษไทย
∩ ∏ Ω Ռ ח ν υ
श থ ရျ ရ∫ ဈ ឧ ४
の ମ
ງ פ ஜ এ ق ঐ ও ঞ ଏ ၅ ງ ل ق ს ७ و
ຈ す ब ন ল ম অ ज त्र ຈ જિ ને નૈ न ㅋ व ऩ
જ Ճ ಶ ឋ
₪ വ ഖ ல ស ល ભુ
ດ ๑ இ ஏ ஞ ௭ ெ
๓ ຕ რ დ ព တ ო ຕ ថា ផា ឲា ឆា ന თ ள ღ ถ = ຖ ଣ ຄ ଋ ઢી
η и מ ŋ ທ ឋា មា ហ
ຣ ຽ চ ន
Ա Њ थ ゆ њ થ य ਪ યૃ Ю ю
υ ບ ப
ປ √ ച
ຜ ಛ ಟ ය చ ట
ධ ඨ ຝ យ
ш ಬ ധ ਘ ພ ဃ ឃ
ຟ ௰ ಚ ಭ ඩ
ग ກ சி រា
ນ ஆ ௮ ঋ भ ಖ ఖ ມ ଐ தூ து អ
ε є ξ ઈ ຢ ع ধ ㄠ ঘ ध छ ຍ ઘ છ اغ اع չ غ
ຮ よ ی र န ਙ 丂 ઙ હ ន រ វ
ລ त ਫ਼ බ તિ તે તૈ લિ લે લૈ ढ द ट
ວ ຊ ಞ Ձ
ម ਖ
さ ざ द ನ న ສ ឥ ৯ స ढे ざ
ㄨ × Ҩ ण യ භ ຫ ຫຼ ӄ ம Ҩ ೫ メ ຫ א
ង ឯ
Ә ∂ Ο о ਹ ට વિ ө Ө ბ ס ծ
ර ອ
สระ โอ ໂ ∫ ဌ ၎
สระ ไอ ໄ ໃ ဥ ရ
สระ เอ も L ζ l ℓ ١١ ແ ເ ا اا រ វ ъ
สระ อิ
สระ อะ ະ း
สระ อา ণ ד প গ າ ๅ

อักษรพิเศษไทย ก-ฮ

ตัวอักษรพิเศษไทย ก-ฮ
ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ
ก͕͓͜ ข̢̺̝ ฃ̢̺̝ ค̢̺̘ ฅ͇̠̟ ฆ͕̞͙ ง̟͕̦ จ̝̙ ฉ͚̺̟ ช̡̫͚ ซ͖̦ ฌ͔͔ ญ̫̝͖ ฎ̡͙͉ ฏ͇͔̝ ฐ̼̠͉ ฑ͖͍͜ ฒ͚͜ ณ̠̦͎ ด̢͓̫ ต̻̺͕ ถ͇̙͜ ท̺͓̝ ธ̠͕͜ น͉̫͔ บ̡̫͎ ป͇͕̫ ผ̢̻̪ ฝ͔̼͜ พ̡̫ ฟ̦̘͜ ภ͔̘͜ ม͍͕̘ ย̢͎ ร̡͖̙ ล̢͎̻ ว͔̫ ศ̢̟͇ ษ̢̠͜ ส̙̪̟ ห̪̠̦ ฬ͖̝͕ อ͖̺͓ ฮ͔͚̠
ก̷ ข̷ ฃ̷ ค̷ ฅ̷ ฆ̷ ง̷ จ̷ ฉ̷ ช̷ ซ̷ ฌ̷ ญ̷ ฎ̷ ฏ̷ ฐ̷ ฑ̷ ฒ̷ ณ̷ ด̷ ต̷ ถ̷ ท̷ ธ̷ น̷ บ̷ ป̷ ผ̷ ฝ̷ พ̷ ฟ̷ ภ̷ ม̷ ย̷ ร̷ ล̷ ว̷ ศ̷ ษ̷ ส̷ ห̷ ฬ̷ อ̷ ฮ̷
ก̴̺͙͊̚ ข̵͓̟̙͋̒̓ ฃ̵̡̫̝̾̈́͠ ค̵͉̼̦͆̈́͝ ฅ̴͕͔̺̓̓ ฆ̵̙̞̠̾̓̒ ง̸̡̠̫̓̓͝ จ̸͖̘̺̾̓̈́ ฉ̸͚͖͕͊͛̔ ช̸͙̘̪͐͒̕ ซ̴͔͎̘̈́̿̈́ ฌ̴̢̝͒͘͜ ญ̵̫͕͛͐͘ ฎ̴̫͎͔̐͊͝ ฏ̴̫͍͙̓͆̔ ฐ̸͕͉͓͋̓̓ ฑ̴̢̺̝̈́͒̓ ฒ̸̡͔̾͋͘ ณ̵͇̞͉́͊͆ ด̸̦̘́̈́̚͜ ต̴͉͖͔̓͆̚ ถ̴̡͕͇̐̓́ ท̴̝̺̪̒͋͠ ธ̵͕͉͎͒͛ น̴͓̦͕̈́͘̚ บ̵̻͙̈́͐͒ ป̵̙̟̠̐̓̕ ผ̵͕͙͕͘͝͝ ฝ̵̠͚̙͑͌͐ พ̸͇͇͍͒͆͌ ฟ̵̢̙̞͆̿ ภ̸̻͔͙̾͐͒ ม̸̪̞̝͛̈́͝ ย̴̡͖̞̔͌͆ ร̸̞͔͓͋́̕ ล̴͓̺̦̐͋̀ ว̴̦͎̺͑͐͘ ศ̴̫͇̾̒̾͜ ษ̸̢̘͓͆͌͝ ส̸̡̠̘̒̓̾ ห̵̘͉͒͘͝ ฬ̵͇͙̟̾͆͒ อ̵̠̙̠͋̓̐ ฮ̵̻͙̈́̔͜͝
ก̳ ข̳ ฃ̳ ค̳ ฅ̳ ฆ̳ ง̳ จ̳ ฉ̳ ช̳ ซ̳ ฌ̳ ญ̳ ฎ̳ ฏ̳ ฐ̳ ฑ̳ ฒ̳ ณ̳ ด̳ ต̳ ถ̳ ท̳ ธ̳ น̳ บ̳ ป̳ ผ̳ ฝ̳ พ̳ ฟ̳ ภ̳ ม̳ ย̳ ร̳ ล̳ ว̳ ศ̳ ษ̳ ส̳ ห̳ ฬ̳ อ̳ ฮ̳
ก⃣    ข⃣    ฃ⃣    ค⃣    ฅ⃣    ฆ⃣    ง⃣    จ⃣    ฉ⃣    ช⃣    ซ⃣    ฌ⃣    ญ⃣    ฎ⃣    ฏ⃣    ฐ⃣    ฑ⃣    ฒ⃣    ณ⃣    ด⃣    ต⃣    ถ⃣    ท⃣    ธ⃣    น⃣    บ⃣    ป⃣    ผ⃣    ฝ⃣    พ⃣    ฟ⃣    ภ⃣    ม⃣    ย⃣    ร⃣    ล⃣    ว⃣    ศ⃣    ษ⃣    ส⃣    ห⃣    ฬ⃣    อ⃣    ฮ⃣
[̲̅ก] [̲̅ข] [̲̅ฃ] [̲̅ค] [̲̅ฅ] [̲̅ฆ] [̲̅ง] [̲̅จ] [̲̅ฉ] [̲̅ช] [̲̅ซ] [̲̅ฌ] [̲̅ญ] [̲̅ฎ] [̲̅ฏ] [̲̅ฐ] [̲̅ฑ] [̲̅ฒ] [̲̅ณ] [̲̅ด] [̲̅ต] [̲̅ถ] [̲̅ท] [̲̅ธ] [̲̅น] [̲̅บ] [̲̅ป] [̲̅ผ] [̲̅ฝ] [̲̅พ] [̲̅ฟ] [̲̅ภ] [̲̅ม] [̲̅ย] [̲̅ร] [̲̅ล] [̲̅ว] [̲̅ศ] [̲̅ษ] [̲̅ส] [̲̅ห] [̲̅ฬ] [̲̅อ] [̲̅ฮ]
ก҉ ҉ข҉ ҉ฃ҉ ҉ค҉ ҉ฅ҉ ҉ฆ҉ ҉ง҉ ҉จ҉ ҉ฉ҉ ҉ช҉ ҉ซ҉ ҉ฌ҉ ҉ญ҉ ҉ฎ҉ ҉ฏ҉ ҉ฐ҉ ҉ฑ҉ ҉ฒ҉ ҉ณ҉ ҉ด҉ ҉ต҉ ҉ถ҉ ҉ท҉ ҉ธ҉ ҉น҉ ҉บ҉ ҉ป҉ ҉ผ҉ ҉ฝ҉ ҉พ҉ ҉ฟ҉ ҉ภ҉ ҉ม҉ ҉ย҉ ҉ร҉ ҉ล҉ ҉ว҉ ҉ศ҉ ҉ษ҉ ҉ส҉ ҉ห҉ ҉ฬ҉ ҉อ҉ ҉ฮ҉
ก꙲꙲ ꙲꙲ข꙲꙲ ꙲꙲ฃ꙲꙲ ꙲꙲ค꙲꙲ ꙲꙲ฅ꙲꙲ ꙲꙲ฆ꙲꙲ ꙲꙲ง꙲꙲ ꙲꙲จ꙲꙲ ꙲꙲ฉ꙲꙲ ꙲꙲ช꙲꙲ ꙲꙲ซ꙲꙲ ꙲꙲ฌ꙲꙲ ꙲꙲ญ꙲꙲ ꙲꙲ฎ꙲꙲ ꙲꙲ฏ꙲꙲ ꙲꙲ฐ꙲꙲ ꙲꙲ฑ꙲꙲ ꙲꙲ฒ꙲꙲ ꙲꙲ณ꙲꙲ ꙲꙲ด꙲꙲ ꙲꙲ต꙲꙲ ꙲꙲ถ꙲꙲ ꙲꙲ท꙲꙲ ꙲꙲ธ꙲꙲ ꙲꙲น꙲꙲ ꙲꙲บ꙲꙲ ꙲꙲ป꙲꙲ ꙲꙲ผ꙲꙲ ꙲꙲ฝ꙲꙲ ꙲꙲พ꙲꙲ ꙲꙲ฟ꙲꙲ ꙲꙲ภ꙲꙲ ꙲꙲ม꙲꙲ ꙲꙲ย꙲꙲ ꙲꙲ร꙲꙲ ꙲꙲ล꙲꙲ ꙲꙲ว꙲꙲ ꙲꙲ศ꙲꙲ ꙲꙲ษ꙲꙲ ꙲꙲ส꙲꙲ ꙲꙲ห꙲꙲ ꙲꙲ฬ꙲꙲ ꙲꙲อ꙲꙲ ꙲꙲ฮ꙲꙲

อิโมจิ / อักษรพิเศษที่นิยมใช้กันใน Facebook

อิโมจิ / อักษรพิเศษ
♡ ♥ ღ ❥
 ℳ Ⓐ ℒ ۵ ❁❀ ℰ ⋆ ℬ
 Ⓔ ❦ ℯ ↬ ℛ ℐ ➳ ✰ ℱ
 ℴ ❝ » ᴬ Ⓘ Ⓛ ✧ ✞ †
 Ⓢ ❞ ༄ ↳ Ⓡ ™【 Ⓝ
 ℋ ♛ ☾ ✿ ⚘ ★ 】 ¹
 ᵅ → ➵
❤️ 😍 🖤 ⚔️ 😂
💕 🎧 🌹 📌 🏳️‍🌈
👑 💙 💎 😎 ✨
💻 ✔️ 🌙 🤣 🎤
💜 🎮 🎼 💛 😊
 🧡 📞 🔊 ❣️ 💫
 💖 🤩 💞 ☕️ 💔
 ⚜️ 🌸 🔪 ⚠️ 😭

เว็บไซต์สร้างอักษรพิเศษไทย – อังกฤษ ง่ายๆ ด้วยตัวเอง

นอกจากตัวอักษรพิเศษไทย ที่ทีมงานได้นำเสนอกันไปแล้ว เราก็สามารถสร้างตัวอักษรพิเศษของเราเองได้ ทั้งอักษรพิเศษภาษาไทย – ภาษาอังกฤษเลย ผ่านทางเว็บไซต์ ทำได้ง่ายๆ ด้วยตัวเองเลย และเว็บไซต์ที่ทีมงานนำมาฝากกันนั้น มีดังนี้เลย

Cool Symbols & Cool Fonts

f1 1

สำหรับเว็บไซต์นี้ ก็เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมฟอนต์ ตัวอักษรพิเศษ ไว้มากมาย ที่เราสามารถเข้าไปใช้งานได้ฟรีๆ ไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับการสร้างตัวอักษรพิเศษไทย – อังกฤษด้วยตัวเองนั้นก็ง่ายมากๆ เพียงแค่เราเข้าไปยังเว็บไซต์ จากนั้นพิมพ์ คำ ประโยค หรือวลี ที่เราต้องการแปลงให้เป็นตัวอักษรพิเศษลงไป เราก็จะได้ตัวอักษรพิเศษที่เราต้องการแล้ว

ตัวอย่าง ตัวอักษรพิเศษไทย – อังกฤษ
โ྇น๊྇྇ต྇บุ๊྇྇྇ค྇ส྇เ྇ป྇ค྇ ྇N྇o྇t྇e྇n྇o྇o྇k྇S྇P྇E྇C྇
โ̬̂น๊̬̬̂̂ต̬̂บุ๊̬̬̬̂̂̂ค̬̂ส̬̂เ̬̂ป̬̂ค̬̂ ̬̂N̬̂ô̬t̬̂ê̬n̬̂ô̬ô̬k̬̂Ŝ̬P̬̂Ê̬Ĉ̬
โ͠น๊͠͠ต͠บุ๊͠͠͠ค͠ส͠เ͠ป͠ค͠ ͠N͠o͠t͠e͠n͠o͠o͠k͠S͠P͠E͠C͠
โ͚น๊͚͚ต͚บุ๊͚͚͚ค͚ส͚เ͚ป͚ค͚ ͚N͚o͚t͚e͚n͚o͚o͚k͚S͚P͚E͚C͚
โ҇น๊҇҇ต҇บุ๊҇҇҇ค҇ส҇เ҇ป҇ค҇ ҇N҇o҇t҇e҇n҇o҇o҇k҇S҇P҇E҇C҇
โ̾น๊̾̾ต̾บุ๊̾̾̾ค̾ส̾เ̾ป̾ค̾ ̾N̾o̾t̾e̾n̾o̾o̾k̾S̾P̾E̾C̾
โ̑̈น๊̑̈̑̈ต̑̈บุ๊̑̈̑̈̑̈ค̑̈ส̑̈เ̑̈ป̑̈ค̑̈ ̑̈N̑̈ȏ̈t̑̈ȇ̈n̑̈ȏ̈ȏ̈k̑̈S̑̈P̑̈Ȇ̈C̑̈
โ͜͡น๊͜͜͡͡ต͜͡บุ๊͜͜͜͡͡͡ค͜͡ส͜͡เ͜͡ป͜͡ค͜͡ ͜͡N͜͡o͜͡t͜͡e͜͡n͜͡o͜͡o͜͡k͜͡S͜͡P͜͡E͜͡C͜͡
โ̳̿͟͞น๊̳̳̿̿͟͟͞͞ต̳̿͟͞บุ๊̳̳̳̿̿̿͟͟͟͞͞͞ค̳̿͟͞ส̳̿͟͞เ̳̿͟͞ป̳̿͟͞ค̳̿͟͞ ̳̿͟͞N̳̿͟͞o̳̿͟͞t̳̿͟͞e̳̿͟͞n̳̿͟͞o̳̿͟͞o̳̿͟͞k̳̿͟͞S̳̿͟͞P̳̿͟͞E̳̿͟͞C̳̿͟͞
โน๊ตบุ๊คสเปค ꋊꄲ꓄ꏂꋊꄲꄲꀘꇙꉣꏂꉔ

Fancy Letters Font

f2

Fancy Letters Font ก็เป็นอีกเว็บไซต์ที่รวบรวมฟอนต์ อักษรพิเศษ ไว้มากมาย สามารถใช้งานได้ทั้งทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาอังกฤษ จะมีรูปแบบฟอนต์พิเศษ มาให้เราเลือกใช้งานเยอะแยะมากมาย การใช้งานก็ง่ายมากๆ เพียงแค่เราพิมพ์ คำ วลี หรือประโยคลงไป ตัวเว็บก็จะแปลงคำของเราให้เป็นแบบตัวอักษรพิเศษ เราสามารถคัดลอก หรือ Copy ตัวอักษรที่เราชอบไปใช้งานต่อได้เลย

ตัวอย่าง ตัวอักษรพิเศษไทย – อังกฤษ
โน๊ตบุ๊คสเปค NoͦᴛⷮeͤвⷡoͦoͦᴋⷦS͛РⷬEͤCͨ
ϽƎԀSʞooqǝʇoN คปเสคุ๊บต๊นโ
โ̶น̶̶๊ต̶บ̶̶̶ุ๊ค̶ส̶เ̶ป̶ค̶ N̶o̶t̶e̶b̶o̶o̶k̶S̶P̶E̶C̶
โ̘͔͚น๊̢͎͖͚̻ต͇̙บุ๊̡̡̢͎̠͓̼͎̘ค͚̟̟ส̡͉เ͖̘̻ป̢̙͙ค̡͙̝ N̼̙o̞̙͉t̢͍͜e̫͕̫b͚̝̫o̢̻͎o̻̠k̡͓̙S̺͎͖P̙̙͍E͚̠͇C̼̻
โ̴̼̫̒͆น̴̵๊͍̺͚̟̪͎̀͒̈́͌̕̕ต̴̘̫͎͐̀͋บ̵̵̸ุ๊͖̫͖̪͚̘͓͚͕͐̓͌̈́̀̈́̕͠ค̵͉̞̒̀̀ส̵͚͎͚̿͑̈́เ̵͓͔͎͛͛͝ป̵͕̟͓̿͝͝ค̵͍̝͓̀̈́͠ N̸͎͉̺̾̀̚o̵͙͚̠͒̓̽t̵̡͎̟͌̚e̴̘̼͉͐͒b̸͔̼̙͌̈́̾ö̵̙͖́͒̽o̸͎̘̝͌̒̿k̵͕͓̼͛̿͝Ś̵̻̻͒͑P̴̠͇͋̽̔È̴̺̼͑͑C̵̼̻̠̈́̀
โ̳น๊̳̳ต̳บุ๊̳̳̳ค̳ส̳เ̳ป̳ค̳ N̳o̳t̳e̳b̳o̳o̳k̳S̳P̳E̳C̳
โ̷น̷̷๊ต̷บ̷̷̷ุ๊ค̷ส̷เ̷ป̷ค̷ N̷o̷t̷e̷b̷o̷o̷k̷S̷P̷E̷C̷
โ̲น๊̲̲ต̲บุ๊̲̲̲ค̲ส̲เ̲ป̲ค̲ N̲o̲t̲e̲b̲o̲o̲k̲S̲P̲E̲C̲
โ̒̽̕น๊͋͛͌͒͌͝ต̾́͝บุ๊͐͒͑͐̔͑̚͘ค̿͒̾ส͌̐͝เ̓̾͋ป̐̓̕ค̒͐̀ N͆̈́̕o͐͛̓t̒͌e̾̕̚b̓͝o͛̐͘o̒̔͊ḱ́̐S̓͝͝P̐͐͊E̾̿͘C͛̈́̐
โน๊ตบุ๊คสเปค ℕ𝕠𝕥𝕖𝕓𝕠𝕠𝕜𝕊ℙ𝔼ℂ

และทั้งหมดนี้ก็คือตัวอักษรพิเศษไทย ทั้งอักษรพิเศษไทย ก-ฮ รวมไปถึงการสร้างตัวอักษรพิเศษไทย ด้วยตัวเองผ่านเว็บไซต์ง่ายๆ ที่สามารถทำได้ด้วยตัวเอง ถ้าใครที่อยากใช้ตัวอักษรพิเศษไทย ตั้งชื่อในเกม Twitter Facebook ก็สามารถนำตัวอักษรพิเศษไทยที่ทีมงานได้นำมาฝากกันไปตั้งได้เลย เพื่อความเท่ในแบบไทยๆ ให้เราได้เป็นอย่างดีเลย

อ่านบทความเพิ่ม / เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ตัวอักษรพิเศษ
pdf to excel
เคสไอโฟน เคส iPhone
แปลง PDF เป็น Word ภาษาไทยไม่เพี้ยน แปลง PDF เป็น Word สระไม่หาย
สร้างเว็บไซต์ฟรี, สร้างเว็บไซต์ ฟรี
MP4 เป็น MP3 1

from:https://notebookspec.com/web/630490-special-thai-fonts-suggest-for-you