Apollo Go แท็กซี่ไร้คนขับของ Baidu เริ่มเปิดบริการในพื้นที่ 60 ตร.กม. ของปักกิ่ง

Baidu ประกาศว่าโครงการรถยนต์ไร้คนขับ Apollo ได้รับการอนุมัติจากทางการจีนให้เปิดบริการแท็กซี่ไร้คนขับ (robotaxi) บนถนนในกรุงปักกิ่งแล้ว

บริการแท็กซี่ไร้คนขับนี้มีชื่อจีนว่า Luobo Kuaipao (ชื่ออังกฤษคือ Apollo Go) ตอนนี้เปิดให้บริการฟรีในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ Beijing Economic and Technological Development Zone ขนาด 60 ตารางกิโลเมตร มีถนนความยาวกันรวม 350 กิโลเมตร ตอนนี้ในระบบมีรถให้เรียก 67 คัน

Baidu มีแผนจะขยาย Apollo Go ให้ครอบคลุม 65 เมืองในจีนภายในปี 2025 และ 100 เมืองในปี 2030

ที่มา – Nasdaq, The Register, ภาพจาก Baidu

No Description

from:https://www.blognone.com/node/126019