สหรัฐอเมริกาแบนบริษัทจีนที่พัฒนาควอนตัมให้กองทัพคอมมิวนิสต์

สหรัฐอเมริกาได้เริ่มดำเนินการเพิ่มเติม ขัดขวางประเทศจีนไม่ให้มีอำนาจเหนือในด้านควอนตัมคอมพิวเตอร์ โดยทางกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐฯ ได้เพิ่มบริษัทจีน 8 บริษัทอยู่ในรายการ Entity list หรือรายการแบนเพื่อไม่ให้บริษัทเครือสหรัฐฯ สามารถทำการค้ากับบริษัทจีนเหล่านี้ได้ เนื่องจากบริษัทจีนเหล่านี้กำลังพัฒนาเทคโนโลยีให้กับกองทัพจีนอยู่

ตัวอย่างบริษัทที่อยู่ในรายการ Entity List ของสหรัฐฯ ประกอบไปด้วย QuantumCTek และ Hefei National Laboratory for Physical Sciences at Microscale นอกจากนี้ สหรัฐฯ ยังเพิ่มบริษัทในเครือ 3 แห่งของ Corad Technology Limited ซึ่งเป็นบริษัทจีนที่อยู่ใน Entity List ตั้งแต่ปี 2019 แล้ว แม้ว่าจะยังไม่ชัดเจนว่า 3 บริษัทในเครือ Corad Technology Limited มีความเกี่ยวข้องกับควอนตัมคอมพิวเตอร์จริงหรือไม่ แต่ก็รายงานว่าบริษัทเหล่านี้มีการสนับสนุนโครงการด้านการทหารและอวกาศของอิหร่าน รวมถึงเกาหลีเหนือด้วย

 

 

ข่าว: สหรัฐอเมริกาแบนบริษัทจีนที่พัฒนาควอนตัมให้กองทัพคอมมิวนิสต์ มีที่มาจาก: แอพดิสคัส.
from:https://www.appdisqus.com/us-blocks-companies-aiding-chinese-militarys-quantum-computing-efforts/