Dell Technologies รายงานผลการดำเนินงาน ทำสถิติรายได้สูงสุดประจำไตรมาส

Dell Technologies รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ปีการเงินบริษัท 2022 สิ้นสุดเดือนตุลาคม มีรายได้รวมเพิ่มขึ้น 21% จากช่วงเดียวกันในปีก่อนเป็น 28,394 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นสถิติใหม่สูงสุดประจำไตรมาส 3 ของบริษัท และมีกำไรสุทธิตามบัญชี GAAP 3,888 ล้านดอลลาร์

กลุ่ม Client Solutions ก็ทำรายได้เป็นสถิติสูงสุดเช่นกัน เพิ่มขึ้น 35% เป็น 16,546 ล้านดอลลาร์ รายได้ลูกค้าองค์กรเพิ่มขึ้น 40% และลูกค้าบุคคลเพิ่มขึ้น 21% จำนวนพีซีที่ส่งมอบเพิ่มขึ้น 26.6% มีการเติบโตสูงจากพีซีองค์กร และสินค้าตระกูลเกมมิ่ง

ส่วนกลุ่ม Infrastructure Solutions รายได้เพิ่มขึ้น 5% เป็น 8,428 ล้านดอลลาร์ แบ่งเป็นสตอเรจเพิ่มขึ้น 1% เซิร์ฟเวอร์และเนตเวิร์กเพิ่มขึ้น 9% ซึ่งกลุ่มนี้ยังมีโอกาสเติบโตอีกมากจากมัลติคลาวด์ การลงทุนด้านสื่อสาร และ 5G

Jeff Clarke รองประธานและซีโอโอร่วมของ Dell Technologies กล่าวว่าเทคโนโลยีกลายเป็นสิ่งจำเป็นในวันนี้ และ Dell ก็สามารถเข้าไปอยู่ในใจกลางความสำคัญของลูกค้า ทำให้ไตรมาสที่เป็นสถิติใหม่ของบริษัท ทั้งตัวเลขการส่งมอบสินค้าผลิตภัณฑ์ ตลอดจนรายได้ 2.8 หมื่นล้านดอลลาร์

ที่มา: Dell Technologies

alt="Dell"

from:https://www.blognone.com/node/125983