SoundHound เตรียมเข้าตลาดหุ้นด้วยวิธี SPAC มูลค่ากิจการ 2.1 พันล้านดอลลาร์

SoundHound แพลตฟอร์มสั่งงานด้วยเสียง ประกาศเตรียมนำบริษัทเข้าตลาดหุ้น Nasdaq ด้วยวิธีการ SPAC ใช้ชื่อย่อในการซื้อขาย SOUN โดยบริษัทที่จะเข้ามาซื้อกิจการคือ Archimedes ซึ่งจะทำให้ SoundHound ได้เงินเพิ่ม 244 ล้านดอลลาร์ ผ่านการขายหุ้นเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจง 111 ล้านดอลลาร์ และอีก 133 ล้านดอลลาร์จากบริษัท Archimedes เอง มูลค่ากิจการของ SoundHound จากดีลนี้อยู่ที่ราว 2.1 พันล้านดอลลาร์

รายชื่อผู้ลงทุนในรอบเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงได้แก่ Oracle, Koch Industries และ MKaNN Ventures

SoundHound ก่อตั้งเมื่อปี 2005 เริ่มต้นเป็นที่รู้จักจากแอปค้นหาเพลงด้วยเสียง แต่ต่อมาได้เปลี่ยนมาเน้นการพัฒนาซอฟต์แวร์สั่งงานด้วยเสียง สำหรับลูกค้าองค์กรให้นำไปใช้งานกับสินค้าบริการของตน ซึ่งมีลูกค้ารายใหญ่ อาทิ Hyundai, Mercedes-Benz, Mastercard และ Snap ตัวแพลตฟอร์มรองรับ 22 ภาษา และมีแผนเพิ่มเติมในอนาคต

ที่มา: SoundHound และ Reuters

alt="SoundHound"

from:https://www.blognone.com/node/125930