Netflix เพิ่มหน้าเว็บ Top 10 รายงานอันดับคอนเทนต์ยอดนิยมทั่วโลก วัดจากจำนวนชั่วโมงที่รับชม

Netflix ประกาศเพิ่มหน้าเว็บไซต์การจัดอันดับ Netflix Top 10 แยกเป็นรายประเทศ แบ่งเป็นสองหมวดหมู่คือกลุ่มรายการโทรทัศน์ และภาพยนตร์ (เฉพาะอเมริกา เพิ่มเป็นกลุ่มคอนเทนต์ที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษด้วย) โดยสามารถเข้าไปดูได้ที่ Top10.Netflix.com

การจัดอันดับนี้จะเปลี่ยนทุกสัปดาห์ โดยเก็บข้อมูลจากวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ และรายงานผลในวันอังคาร โดยใช้จำนวนชั่วโมงที่มีการรับชม แปลว่าหากผู้ใช้งานเดิมดูซ้ำก็นับเพิ่มด้วย เฉพาะรายการโทรทัศน์การจัดอันดับจะแยกเป็นซีซั่นของแต่ละซีรี่ส์ และเฉพาะของอเมริกาจะแสดงตัวเลขจำนวนชั่วโมงประกอบด้วย โดยปัดเศษเป็นหน่วย 10,000

ก่อนหน้านี้ Netflix ชี้แจงกับผู้ถือหุ้นว่าบริษัทจะเปลี่ยนการรายงานความนิยมของคอนเทนต์ในแพลตฟอร์ม โดยนับที่จำนวนชั่วโมงทั้งหมดที่ถูกรับชม จากเดิมนับจำนวนบัญชีที่รับชมอย่างน้อย 2 นาที ในช่วง 28 วันแรก ซึ่งจะสะท้อนความนิยมได้ดีมากกว่า

ในการจัดอันดับนี้มีข้อมูลคอนเทนต์ยอดนิยมตลอดกาล (All Time) โดยวัดจำนวนชั่วโมงของ 28 วันแรก ซึ่ง Squid Game ซีซั่นที่ 1 มีการรับชมสูงถึง 1.65 พันล้านชั่วโมง รองลงมาคือ Bridgerton ซีซั่นที่ 1 ที่ 625 ล้านชั่วโมง

ที่มา: Netflix

alt="Netflix Top 10"

Topics: 

from:https://www.blognone.com/node/125870