JPMorgan ฟ้อง Tesla 162 ล้านดอลลาร์ ผลต่อเนื่องจาก Elon Musk ทวิตปั่นหุ้นในปี 2018

JPMorgan ยื่นฟ้อง Tesla เป็นมูลค่ากว่า 162 ล้านดอลลาร์ หลังทั้งสองบริษัทไม่สามารถตกลงผลประโยชน์ของวอร์แรนท์ที่ซื้อขายไว้ตั้งแต่ปี 2014

JPMorgan เคยถือวอร์แรนท์ของหุ้น Tesla ไว้ที่โดยมีราคาตามสัญญา 560.6388 ดอลลาร์ ซึ่งจะทำให้ Tesla ต้องจ่ายเงินหรือมอบหุ้นให้ JPMorgan ตามมูลค่าส่วนต่าง หากราคาหุ้นสูง Tesla สูงกว่าราคาที่กำหนดไว้เมื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ์นั้นหมดอายุในช่วงเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม ปี 2021

วอร์แรนท์ชุดนี้สร้างความขัดแย้งให้สองบริษัทเรื่อยมา โดย JPMorgan พยายามปรับราคาตามสัญญาหลายครั้ง เช่นเมื่อปี 2018 ที่ Elon Musk ทวิตเตรียมซื้อหุ้นคืนหรือการปรับราคาตามแผนการแตกพาร์เมื่อปี 2020 ทาง JPMorgan ระบุว่า Tesla ไม่ยอมรับการปรับราคา (ซึ่งทำได้ตามสัญญาซื้อขายวอร์แรนท์ที่เปิดให้ปรับราคาได้หากมีการควบรวมกิจการหรือการซื้อหุ้นออกจากตลาด) หรือบางครั้งก็ไม่ตอบการแจ้งปรับราคาจาก JPMorgan

Elon Musk

เมื่อครบกำหนดในปีนี้ราคาหุ้น Tesla ณ วันที่ครบสัญญามีราคาถึง 623.90 ดอลลาร์ต่อหุ้น หรือ 3,119.50 ดอลลาร์ต่อหุ้นหากนับมูลค่าก่อนแตกพาร์ JPMorgan จึงแจ้ง Tesla เพื่อให้ชำระหุ้นหรือหนี้ตามมูลค่าหุ้นที่สูงกว่าราคาเป้าหมายของใบสำคัญแสดงสิทธิ แต่ Tesla กลับยืนยันคำคัดค้านการปรับราคา และยอมชำระหุ้นแค่บางส่วน ไม่ได้ชำระตามราคาล่าสุดที่ JPMorgan ปรับ ทำให้ JPMorgan ยื่นฟ้อง Tesla เป็นมูลค่ากว่า 162 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยคิดจากความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจาก JPMorgan ต้องไปซื้อหุ้นมาปิดสถานะที่ short หุ้น Tesla เอาไว้

ที่มา – The Verge

from:https://www.blognone.com/node/125878