ศาลปฏิเสธคำร้อง Apple เรื่องขอเลื่อนวันอนุญาตให้นักพัฒนาโปรโมทลิงก์จ่ายเงินนอก App Store

คำร้องฟังไม่ขึ้น! ศาลปฏิเสธคำร้องของ Apple ที่ต้องการเล […] More

from:https://www.iphonemod.net/judge-denied-apple-request-app-store-developer-promote-payment-link-date.html