แอป Apple Store บน iOS (เวอร์ชัน 5.14) มาพร้อมปุ่มบันทึกสินค้า แล้วนำข้อมูลไปพูดคุยกับ Specialist ได้

แอป Apple Store บน iOS เวอร์ชัน 5.14 มาพร้อมปุ่มบันทึกส […] More

from:https://www.iphonemod.net/apple-store-app-new-feature-saved-item-and-session-reserving.html