เชิญร่วมงานสัมมนา NCSA Thailand National Cyber Week 2021 | 18 – 19 พ.ย. 2021

สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (NCSA) ขอเรียนเชิญผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ที่สนใจด้าน Cybersecurity เข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ Thailand National Cyber Week 2021 วันที่ 18 – 19 พฤศจิกายน 2021 เพื่ออัปเดตแนวโน้มการโจมตีและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ล่าสุด รวมไปถึงแนวทางปฏิบัติเพื่อปกป้องสินทรัพย์ดิจิทัล สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ฟรี

Thailand National Cyber Week 2021 เป็นงานสัมมนาออนไลน์ที่ประกอบด้วยการสัมมนาและ Workshop ถูกจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระหว่างภาครัฐ เอกชน องค์กรอิสระ และประชาชนทั่วไปทั้งในและต่างประเทศ โดยจัดขึ้นเป็นระยะเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 17 – 19 พฤศจิกายน 2021 โดยแบ่งเป็น Workshop วันแรก และงานสัมมนาวันที่ 2 และ 3

สำหรับงานสัมมนา จัดในวันที่ 18 – 19 พฤศจิกายน เวลา 9:00 – 16:00 น. เนื้อหาครอบคลุมเรื่องความท้าทายของไทยในมิติด้านไซเบอร์ อัปเดตแนวโน้มการโจมตีล่าสุด แนวทางปฏิบัติและการวางกลยุทธ์เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบ IT รวมไปถึงงานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์ โดยมีกำหนดการดังนี้

งานสัมมนานี้เหมาะสำหรับผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน Regulators และ CII ของทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงหรือปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และผู้ที่สนใจทั่วไป ไม่จำกัดอายุ

Thailand National Cyber Week 2021 จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Webinar สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ฟรี พร้อมรับประกาศนียบัตรในรูปแบบ e-Certificate หลังจบงาน (สำหรับผู้ที่เข้าร่วมงานมากกว่า 50% ของเวลาทั้งหมด)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสิริขวัญ โทร 0-2142-6888 หรืออีเมล academic@ncsa.or.th

from:https://www.techtalkthai.com/ncsa-thailand-national-cyber-week-2021-registration/