ไมโครซอฟท์ตอบรับนโยบาย Right-to-Repair จากผู้ถือหุ้น สัญญา Surface/Xbox ซ่อมง่ายขึ้น

ไมโครซอฟท์เป็นบริษัทฮาร์ดแวร์สัญชาติอเมริกันรายแรก ที่ประกาศสนับสนุนแนวทาง Right-to-Repair เพื่อให้การซ่อมฮาร์ดแวร์ Surface และ Xbox ง่ายขึ้น

เรื่องนี้ถูกผลักดันโดย As You Sow องค์กรเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม ที่เข้าไปถือหุ้นบริษัทต่างๆ และใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น (shareholder resolutions) ไปกดดันให้บริษัทปรับวิธีการทำธุรกิจให้ดีขึ้น (ตัวอย่างผลงาน)

กรณีของไมโครซอฟท์เป็นเรื่องขยะอิเล็กทรอนิกส์ โดย As You Sow ต้องการให้สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ของไมโครซอฟท์ซ่อมง่ายขึ้น ซึ่งหลังจากเจรจากันมาหลายเดือน ไมโครซอฟท์ก็ยอมตกลงสนับสนุนเรื่องนี้ โดยเบื้องต้นไมโครซอฟท์จะจ้างที่ปรึกษาภายนอกมาศึกษาความเป็นไปได้ต่างๆ และเตรียมเปิดโครงการให้ร้านซ่อมรายย่อย สามารถซ่อมสินค้าของไมโครซอฟท์ได้ง่ายขึ้นด้วย

No Description

ภาพชิ้นส่วน Surface Pro 8 จากไมโครซอฟท์

ที่มา – As You Sow, Grist, The Register

from:https://www.blognone.com/node/125170