Twitch ระบุสาเหตุที่ข้อมูลรั่วเพราะคอนฟิกผิด ยืนยันรหัสผ่านไม่รั่วแต่เตรียมรีเซ็ต stream key

หลังจากเกิดเหตุ Twitch ข้อมูลรั่วไหล ตอนนี้ทางบริษัทก็ออกมารายงานว่าเหตุที่ข้อมูลรั่วเนื่องจากการคอนฟิกเซิร์ฟเวอร์ผิดพลาด จนเปิดให้ภายนอกเข้าถึงข้อมูลได้

ทาง Twitch ยังไม่ยืนยันว่าข้อมูลที่รั่วไหลไปมีส่วนไหนกระทบกับผู้ใช้บ้าง แต่ยืนยันว่าไม่มีข้อมูลรหัสผ่าน หรือหมายเลขบัตรเครดิตรั่วไหล อย่างไรก็ดีเพื่อความปลอดภัยจะรีเซ็ต stream key ทั้งหมด

การรีเซ็ตครั้งนี้ทำให้ผู้ใช้สตรีมผ่าน OBS หรือแอปอื่นที่ไม่ได้ล็อกอิน Twitch โดยตรงจะต้องเปลี่ยน key ใหม่ในแอป แต่ผู้ที่ล็อกอิน Twitch ไว้แล้วไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติม

ที่มา – Twitch

alt="Twitch Logo"

Topics: 

from:https://www.blognone.com/node/125153