Loon ประกาศโอนสิทธิบัตรให้บริษัทลูกของ SoftBank, เปิดข้อมูลเส้นทางบอลลูนเป็นสาธารณะ

โครงการ Loon ที่ทดสอบการให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายจากบอลลูนของ Alphabet ซึ่งประกาศยุุติโครงการไปเมื่อต้นปี ได้รายงานแผนการบริหารข้อมูลและสิทธิบัตร ที่เกิดขึ้นในระหว่างการพัฒนาโครงการนี้ ซึ่งได้แก้ปัญหาหลายอย่างด้วย

Alphabet ระบุว่าแม้เป้าหมายหลักโครงการคือสร้างการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจากบอลลูนที่ลอยอยู่ แต่ระหว่างทางก็มีสิ่งน่าสนใจอาทิ วิธีการทำให้บอลลูนลอยอยู่ในชั้นบรรยากาศสตราโตสเฟียร์ได้นานที่สุด การสร้างเครือข่ายอินเทอร์เน็ตบนฟ้า หรือการทำให้บอลลูนสามารถเคลื่อนที่ไปยังจุดหมายได้เองโดยไม่ต้องใช้คนควบคุม

โครงการ Loon จึงตัดสินใจเปิดข้อมูลที่ได้จากโครงการเป็นสาธารณะในชุด The Loon Collection เช่น ข้อมูลการเดินทางของบอลลูน สภาพลม สภาพอากาศ ฯลฯ ส่วนเทคโนโลยีที่มีการจดสิทธิบัตร โครงการจะโอนสิทธิให้กับผู้ร่วมพัฒนาได้แก่ Raven บริษัทผู้สร้างบอลลูน และ HAPSMobile บริษัทลูกของ SoftBank ที่พัฒนาระบบอุปกรณ์สื่อสาร โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์

ที่มา: X และ TechCrunch

alt="Project Loon"

Topics: 

from:https://www.blognone.com/node/125031