ผลทดสอบชี้ iPhone 13 Pro Max รองรับการชาร์จเร็วได้สูงสุด 27W (ในช่วงเวลาหนึ่ง)

ChargerLAB ได้ทำการทดสอบการชาร์จ iPhone 13 Pro Max และพ […] More

from:https://www.iphonemod.net/iphone-13-pro-max-support-27w-charging.html