Activision Blizzard จ้างหัวหน้า HR จากดิสนีย์ หวังกู้ภาพลักษณ์องค์กร หลังผู้บริหารลาออกหลายราย

Activision Blizzard เจอปัญหาในองค์กรอย่างหนัก โดยเฉพาะเรื่องการคุกคามเพศสั่งสมจนเป็นวัฒนธรรมองค์กรของ Activision Blizzard ไปแล้ว จนถูกฟ้อง และพนักงานออกมาเดินหยุดงานประท้วงผู้บริหาร ตามมาด้วยบุคคลสำคัญในองค์กรลาออกหลายราย ตั้งแต่ J. Allen Brack ประธานบริษัท, Jesse Meschuk รองผู้บริหารอาวุโสฝ่าย HR, ระดับพนักงานตำแหน่งสูง 3 คน ได้แก่ Luis Barriga ผู้กำกับ Diablo IV, Jesse McCree หัวหน้าทีมออกแบบ Diablo IV (เจ้าของชื่อตัวละคร McCree ในเกม Overwatch), Jonathan LeCraft ทีมออกแบบ World of Warcraft

ล่าสุด Activision Blizzard ได้ว่าจ้างผู้บริหารจากบริษัทชั้นนำภายนอกเข้ามาทำงานด้วยแล้ว คือ Julie Hodges อดีตรองประธานอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคลของ Disney มารับหน้าที่เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลของ Activision Blizzard ในวันที่ 21 กันยายน และ Sandeep Dube อดีตรองประธานอาวุโสของ Delta Airlines มารับหน้าที่เป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการพาณิชย์ในวันที่ 27 กันยายน

Hodges เป็นผู้หญิง และมีประาบการณ์ด้านทรัพยากรบุคคลร่วมสิบปี การว่าจ้างเธอคาดว่ามีเป้าหมายเพื่อปรับภาพลักษณ์องค์กร ให้เป็นสถานที่ทำงานที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน

Julie Hodges จะมาดูแลงานทุกส่วนของบุคลากร ตั้งแต่การจ้างงานให้มีความหลากหลายในองค์กร รวมถึงความเท่าเทียมกันในหมู่พนักงาน ส่วน Sandeep Dube มารับช่วงต่อจาก Armin Zerza อดีตประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการพาณิชย์ที่ตอนนี้ไปเป็น CFO แล้ว

ที่มา – Venture Beat

from:https://www.blognone.com/node/124767