Intuit ประกาศซื้อกิจการแพลตฟอร์มการตลาด Mailchimp มูลค่าดีล 12,000 ล้านดอลลาร์

Intuit บริษัทซอฟต์แวร์การเงินและภาษีรายใหญ่ ประกาศซื้อกิจการ Mailchimp แพลตฟอร์มบริหารจัดการการตลาดออนไลน์ ที่มูลค่าดีลรวม 12,000 ล้านดอลลาร์ โดยจ่ายเป็นเงินสดและหุ้นของบริษัท ซึ่งมูลค่าของดีลแบบเป็นทางการนั้นสูงกว่าข่าวลือก่อนหน้านี้ที่ 10,000 ล้านดอลลาร์

Intuit บอกว่าดีลนี้จะช่วยให้บริษัทบรรลุสองเป้าหมายใหญ่ที่บริษัทวางไว้ นั่นคือ เป็นศูนย์กลางของการเติบโตในธุรกิจขนาดเล็ก และเปลี่ยนแปลงกระบวนการทางธุรกิจของกลุ่มธุรกิจขนาดเล็ก

Mailchimp ก่อตั้งในปี 2001 เริ่มต้นธุรกิจด้วยบริการการตลาดผ่านอีเมล และพัฒนามาเป็นบริการเครื่องมือด้านการตลาดออนไลน์ มีผู้ใช้งานเป็นประจำ 2.4 ล้านบัญชี โดย Alex Chriss ผู้บริหาร Intuit บอกว่าบริการของ Mailchimp จะนำมาเสริมกับ QuickBooks แพลตฟอร์มจัดการบัญชีและภาษีสำหรับธุรกิจ เพื่อให้บริหารการเงินได้รวดเร็วมากขึ้นในโลกการทำธุรกิจแบบ Omni-Channel

ที่มา: Intuit

alt="Intuit x Mailchimp"

from:https://www.blognone.com/node/124728