Shutterstock ซื้อกิจการ PicMonkey แพลตฟอร์มตกแต่งรูปภาพ

Stan Pavlovsky ซีอีโอ Shutterstock กล่าวว่าบริการของ PicMonkey สามารถใช้งานได้ง่ายทั้งสำหรับผู้ใช้มือใหม่และมืออาชีพ นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์ต่าง ๆ ตลอดจนเทมเพลตให้เลือกมากมาย จึงสามารถนำมาต่อยอดกับบริการของ Shutterstock ได้

PicMonkey ระบุว่าจะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ สำหรับบริการที่ให้กับลูกค้าปัจจุบัน ยกเว้นบริการคลังรูปภาพที่จะเหลือเฉพาะของ Shutterstock เท่านั้น

ที่มา: Shutterstock และ PicMoney

alt="PicMonkey"

from:https://www.blognone.com/node/124644