หมอพร้อมเปิดใช้ Digital Health Pass แสดงหน้าจอรับวัคซีนครบโดสก่อนบินในประเทศ

หมอพร้อม อัปเดต เปิดให้ใช้งาน Digital Health Pass หรือเอกสารรับรองสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ ใช้แสดงก่อนเดินทางในประเทศ ร่วมกับสายการบินในประเทศ 7 แห่ง คือ บางกอกแอร์เวย์, แอร์เอเชีย, นกแอร์, ไทยสไมล์, Lion Air, Vietjet Air

Digital Health Pass มีการแสดงข้อมูลทั้งหมด 3 ส่วน คือ ข้อมูลการฉีดวัคซีนโควิด 19 จากหน่วยฉีดวัคซีนทั่วประเทศ, ผลการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ด้วยวิธี RT-PCR จากสถานพยาบาลที่เข้าร่วม และผลการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ด้วย ATK จากคลินิกและร้านขายยาที่เข้าร่วม รวมถึงผลการตรวจหา antibody ชนิด IgG ใน serum

คนที่จะได้รับ Digital Health Pass ต้องผ่านการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม หรือเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 จากสถานพยาบาลที่กระทรวงกำหนด

No Description

ที่มา – ไทยรัฐ, หมอพร้อม

from:https://www.blognone.com/node/124657