นักวิเคราะห์ประเมิน AWS มีรายได้กว่า 70% จากบริการหลัก EC2, EBS, S3 และ RDS

AWS เป็นธุรกิจที่นอกจากจะทำเงินให้ Amazon ในแต่ละไตรมาสสูงแล้ว ยังมีกำไรจากการดำเนินงานขั้นต้นที่สูงมากเช่นกัน เฉพาะ AWS มีกำไรในไตรมาสที่ผ่านมา 4,193 ล้านดอลลาร์ จากกำไรจากการดำเนินงานรวม 7,702 ล้านดอลลาร์ ซึ่งมากกว่าครึ่งหนึ่ง อย่างไรก็ตาม Amazon ไม่เคยลงรายละเอียดเพิ่มว่าบริการใน AWS ตัวใดบ้างที่สร้างรายได้ในสัดส่วนเท่าใด

Corey Quinn ผู้ให้บริการที่ปรึกษาด้านบริหารต้นทุนคลาวด์ของ Duckbill Group ได้ประเมินว่ารายได้ของ AWS นั้นมากกว่า 50% มาจาก EC2 ที่เป็นบริการ computing ส่วนบริการอื่นที่ทำเงินสูงได้แก่ พื้นที่เก็บข้อมูล EBS, สตอเรจ S3 และฐานข้อมูล Amazon RDS โดยหากรวมสามบริการนี้ด้วย จะเป็นรายได้มากกว่า 70% ของรายได้ AWS ทั้งนี้แต่ละบริการถูกประเมินว่ามีอัตรากำไรเบื้องต้นที่ต่างกัน ตามแต่รูปแบบบริการ และวิธีการคิดเงินในการใช้งาน

นักวิเคราะห์ประเมินว่า Amazon ยังมีโอกาสใหญ่ในบริการ AWS ผ่าน AWS’ Marketplace ที่ให้ผู้ใช้งานซื้อซอฟต์แวร์ผ่านแพลตฟอร์ม โดย Amazon หักค่าธรรมเนียม ซึ่งเป็นโมเดลเดียวกับ App Store อย่างไรก็ตามในตอนนี้ AWS’ Marketplace ยังเป็นส่วนธุรกิจที่ทำเงินน้อย เมื่อเทียบกับบริการหลักข้างต้น

ที่มา: CNBC ภาพ Wikimedia

AWS

Topics: 

from:https://www.blognone.com/node/124649