ม.อ. จับมือ สปสช. เขต 12 และเอกชน นำร่อง Songkhla Factory Sandbox คุมการระบาดในโรงงาน

โรงงานถือเป็นพื้นที่ที่ต้องให้ความสำคัญในสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างมากเพราะมีพนักงานจำนวนมากเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อน นอกจากนั้น โรงงานยังมีความสำคัญต่อห่วงโซ่การผลิตเพราะเป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบและสินค้านานาชนิด จึงเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา และ บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน) ร่วมออกแบบโมเดลต้นแบบสำหรับการป้องกันการแพร่ระบาดในโรงงานในชื่อ Songkhla Factory Sandbox ทำมาตรการควบคุมในพื้นที่เฉพาะ ตรวจ รักษา ดูแล และส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลแบบครบจบในที่เดียว

โมเดล Songkhla Factory Sandbox คือการทำ Bubble and Seal ควบคุมพื้นที่เฉพาะอย่างโรงงานแยกต่างหากออกจากสถานที่อื่นๆ โดยจัดระบบตรวจ รักษา และฟื้นตัว ให้ครบจบในที่เดียว

  • ทำการตรวจเชิงรุกในกลุ่มพนักงาน ด้วยวิธีการตรวจแอนติเจนด้วยตนเอง (Antigen Test Kit, ATK)
  • จัดทำโรงพยาบาลสนามภายในโรงงาน
  • จัดทำระบบโรงพยาบาลสนามโดยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศบนแพลตฟอร์ม https://home.songkhla.care/
  • สปสช. เขต 12 เตรียมรถพยาบาลส่งต่อการรักษาผู้ป่วย
  • สปสช. เขต 12 ส่งมอบกล่อง “หาย-ห่วง” อาหาร 3 มื้อ ดูแลบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า “โครงการ Songkhla Factory Sandbox เป็นความร่วมมือกันในทุกภาคส่วนทั้งสถาบันการศึกษา โรงพยาบาล ภาครัฐและภาคเอกชน ที่พัฒนาการดำเนินงานแบบมีส่วนร่วมทั้งระบบ ตั้งแต่การตรวจคัดกรองเชิงรุก การสอบสวนโรคและการแยกกักตัวผู้สัมผัสเสี่ยง การควบคุมพื้นที่เฉพาะ และการใช้ระบบอาชีวอนามัยเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อสู่ชุมชน ซึ่งเป็นการบริหารจัดการภายในโรงงานให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ที่จะช่วยให้ภาคการผลิตของโรงงานสามารถขับเคลื่อนได้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสร้างสุขอนามัยของชุมชนให้ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19” 

นายสมนึก โชติวัฒนพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โชติวัฒน์ อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูปบรรจุกระป๋องและถุงสุญญากาศ กล่าวว่า “บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เข้าร่วมโครงการ Songkhla Factory Sandbox ซึ่งเป็นต้นแบบให้กับโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลาและโรงงานทั่วประเทศ เพื่อบริหารจัดการด้านการผลิตให้สามารถดำเนินการต่อไปได้ ควบคู่กับการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 โดยกำหนดพื้นที่ควบคุมภายในโรงงาน ให้สอดคล้องแนวทางการด้านสาธารณสุข ‘ตรวจ รักษา ดูแลและควบคุม’ อย่างมีประสิทธิภาพ”

ที่มา – ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

The post ม.อ. จับมือ สปสช. เขต 12 และเอกชน นำร่อง Songkhla Factory Sandbox คุมการระบาดในโรงงาน first appeared on Brand Inside.
from:https://brandinside.asia/psu-push-songkhla-factory-sand-box/