ส.ส. พรรคก้าวไกล ทำงบประมาณปี 65 ในรูปแบบ Excel ให้ machine อ่านได้ เป็น open data

นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ส.ส. กทม. พรรคก้าวไกล ทำข้อมูลและเผยแพร่งบประมาณปี 2565 ที่เพิ่งผ่านสภาวาระที่ 1 ในรูปแบบ Excel จากเดิมที่อยู่ในรูปแบบ PDF เพื่อให้ machine นำข้อมูลไปวิเคราะห์และอ่านต่อได้

นายณัฐพงษ์ ระบุว่าเป็นการแปลงข้อมูลงบประมาณปี 65 จากเอกสารหลายหมื่นหน้าให้ในรูปแบบ machine-readable ซึ่งขณะนี้มีข้อมูลใน Excel 5.1 หมื่นบรรทัด และข้อมูลนี้เป็นผลลัพธ์ที่ generated ขึ้นจากโปรแกรมแปลง PDF เป็น CSV โดยใช้เทคนิค OCR คือ Optical Character Recognition ซึ่งมีการเปิดเผย source code ภายใต้ MIT License บน Github ของ KaoGeek

No Description

ที่มา – นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ

from:https://www.blognone.com/node/123835