ธนาคารกรุงเทพ แจ้งเลื่อนปิดปรับปรุงระบบ บริการทุกประเภทของธนาคารสามารถใช้งานได้ตามปกติ

สืบเนื่องจากที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้แจ้งขอปิดให้บริการชั่วคราว เพื่อปรับปรุงระบบ และเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ ที่ได้กำหนดไว้เดิมในคืนวันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 22.30 น. ถึง เช้าวันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.30 น. นั้น

ธนาคารขอเลื่อนการปิดปรับปรุงระบบดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและตอบรับกับมาตรการและข้อปฏิบัติต่างๆ ตามแนวทางควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ที่ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) กำหนดไว้ จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย โดยธนาคารจะแจ้งกำหนดการใหม่ในโอกาสต่อไป

โดย บริการทุกประเภทของธนาคาร สามารถใช้งานตามปกติ   

ธนาคารขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ กรณีมีความประสงค์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อ บัวหลวงโฟน โทร.1333 หรือ 0 2645 5555./

from:https://www.thumbsup.in.th/bbl-annoucement?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=bbl-annoucement