ไต้หวันรับรองวัคซีนจากบริษัทในประเทศแม้มีผลเพียงเฟส 2

ไต้หวันรับรองวัคซีน MVC-COV1901 จากบริษัท Medigen Vaccine Biologics หลังจากผ่านการทดสอบเฟส 2 ที่อาศัยเพียงการวัดภูมิต้านทานของผู้ได้รับวัคซีน โดยไม่ต้องรอเฟสสามที่ทดสอบอัตราการป้องกันการติดเชื้อจริง

รัฐบาลไต้หวันตั้งเงื่อนไขสำหรับวัคซีนด้วยเงื่อนไขเฟส 2 คือระดับภูมิที่ขอบล่างของช่วงความมั่นใจ 95% ต้องไม่ต่ำกว่า 0.67 เท่าของวัคซีน AstraZenezca และระดับการตอบสนองต่อไวรัส (seroresponse rate) ต้องไม่ต่ำกว่า 50% โดย MVC-COV1901 ให้ผลได้ดีทั้งคู่ ผู้ได้รับวัคซีนมีภูมิถึง 3.4 เท่าของกลุ่มที่ได้รับวัคซีน AstraZeneca และอัตราตอบสนองต่อไวรัสอยู่ที่ 95.5%

วัคซีนตัวอื่นๆ ที่ใช้ในโลกมักต้องอาศัยผลวิจัยเฟส 3 ซึ่งต้องแบ่งกลุ่มฉีดวัคซีนปลอมและวัคซีนจริงและรอจนมีผู้ติดเชื้อครบจำนวน เพื่อหาประสิทธิภาพของวัคซีนในการป้องกันโรคที่แท้จริง แต่ในไต้หวันเองจำนวนผู้ติดเชื้อต่ำมาก การวิจัยเฟส 3 ทำได้ยาก โดยไต้หวันระบุเงื่อนไขการอนุญาตวัคซีนว่าต้องติดตามประสิทธิภาพที่แท้จริงและรายงานภายในหนึ่งปีข้างหน้า

ไต้หวันสั่งซื้อ MVC-COV1901 ไว้แล้ว 5 ล้านโดสสำหรับประชากร 2.5 ล้านคน และมีข้อตกลงสั่งเพิ่มเติมอีก 5 ล้านโดส คาดว่าจะเริ่มส่งมอบได้จริงเดือนสิงหาคมนี้โดยปริมาณช่วงแรกไม่มากนัก

ที่มา – Medigen, Reuters

No Description

ภาพโดย MiroslavaChrienova

Topics: 

from:https://www.blognone.com/node/123806