มาตรการ พักชําระหนี้ธนชาต 64 ทั้งสินเชื่อ รถยนต์ และบัตรเครดิต (ทหารไทยธนชาต : ttb)

ธนาคารทหารไทยธนชาต (ttb) ออกมาตรการ พิเศษสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด รอบที่ 3 ปี 2564 ด้วยการพักชำระนี้ทั้งต้นและดอกเบี้ย รวมไปถึงสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อรถยนต์ บัตรเครดิตและบัตรกดเงินสด พร้อมเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านทางเว็บไซต์ >> https://www.ttbbank.com/th/tang-luk

มาตรการพิเศษ สำหรับลูกค้าที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด ตามคำสั่ง ศบค. และผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง (นอกพื้นที่ควบคุมฯ)

  • พักชำระค่างวด ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย นานสูงสุด 2 เดือน
  • ต้องลงทะเบียนระหว่าง 19 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม 2564 (เงื่อนไขตามที่ธนาคารกำหนด)
  • พักชำระเงินต้น โดยยังคงชำระเฉพาะดอกเบี้ย นาน 6 เดือน หรือ
  • ลดยอดผ่อนชำระเหลือ 70% นาน 6 เดือน หรือ
  • พักชำระค่างวด ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย นาน 3 เดือน

ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผลการพิจารณาของธนาคารสำหรับลูกค้าแต่ละราย (ลงทะเบียนภายใน 31 ธันวาคม 2564) ลดยอดผ่อนชำระเหลือ 70% นาน 6 เดือน และลดอัตราดอกเบี้ย เหลือไม่เกิน 22% (ลงทะเบียนภายใน 31 ธันวาคม 2564)

อ่านเพิ่มเติม มาตรการ พักชําระหนี้ธนชาต 64 ทั้งสินเชื่อ รถยนต์ และบัตรเครดิต (ทหารไทยธนชาต : ttb) >> คลิก

 

from:https://www.9tana.com/node/ttb-debt-settlement-2564/