Richard Branson ขึ้นสัมผัสอวกาศบนยาน VSS Unity สำเร็จ

Virgin Galactic ส่งผู้โดยสาร 6 คนขึ้นไปกับยาน VSS Unity ที่ระดับความสูงใต้ระดับวงโคจร (sub-orbital) เป็นผลสำเร็จ โดยรอบนี้มีความพิเศษคือ Richard Branson ผู้ก่อตั้งแบรนด์ Virgin เป็นผู้โดยสารขึ้นไปด้วย

ยาน VSS Unity เป็นยานที่นำส่งด้วยเครื่องบินเป็นขั้นแรกที่ระดับความสูงประมาณ 15 กิโลเมตร จากนั้นยานอาศัยเครื่องยนต์บนยานเองขึ้นไปสู่ความสูงระดับ 86 กิโลเมตรซึ่งเกินระดับ 80 กิโลเมตรที่ถือว่าเป็นอวกาศ

เที่ยวบินนี้กินเวลาทั้งหมดเพียง 40 นาที และผู้โดยสารทั้งหมดได้สัมผัสสภาพไร้น้ำหนักเป็นช่วงเวลาสั้นๆ

Virgin Galactic เป็นบริษัทอวกาศที่เน้นการท่องเที่ยวโดยเฉพาะ ค่าโดยสารอยู่ที่ 250,000 ดอลลาร์หรือประมาณ 8 ล้านบาทต่อเที่ยว เทียบกับ Blue Origin ที่จับตลาดเดียวกัน ยังไม่ประกาศราคาแน่ชัด แต่ที่นั่งเที่ยวบินแรกที่ขายตั๋วมีคนประมูลไปถึง 28 ล้านดอลลาร์ (900 ล้านบาท)

Blue Origin มีกำหนดบินพร้อมผู้โดยสารครั้งวันที่ 20 กรกฎาคมนี้ โดย Jeff Bezos จะขึ้นบินด้วย พร้อมผู้ชนะการประมูลตั๋วใบแรก ที่ผ่านมา Blue Origin สามารถขึ้นไปถึงความสูงเกิน 100 กิโลเมตร

ที่มา – YouTube: Virgin Galactic

No Description

ภาพภายในห้องโดยสารยาน VSS Unity ในสภาพไร้น้ำหนัก โดย Virgin Galactic

from:https://www.blognone.com/node/123657