นักปล่อยข่าวลือเชื่อ LiDAR ใน iPhone 13 จะมีเฉพาะรุ่น Pro

Dylan นักปล่อยข่าวลือเผยข้อมูลว่า LiDAR Scanner จะมีเฉพ […] More

from:https://www.iphonemod.net/lidar-limit-for-iphone-13-pro-and-iphone-13-pro-max-dylan-report.html