Stripe เปิดให้ทดลองใช้บริการยืนยันตัวตน เน้นความปลอดภัยและอิมพลีเมนต์ง่าย

Stripe สตาร์ทอัพฟินเทคพัฒนา API สำหรับระบบชำระเงินเปิดตัวบริการใหม่บนแพลตฟอร์มในชื่อว่า Stripe Identity เพื่อให้บริการยืนยันตัวตนสำหรับบริษัทที่ต้องการใช้งานโดยไม่ต้องสร้างระบบขึ้นมาเอง และอิมพลีเมนต์เข้ากับระบบที่มีอยู่เดิมได้ง่าย

Stripe สร้างบริการยืนยันตัวตนขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ภาคธุรกิจที่ต้องการบริการยืนยันตัวตนแบบออนไลน์ที่ง่ายและเร็ว ทางบริษัทจึงพัฒนา Stripe Identity เพื่อตอบโจทย์ให้ภาคธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นสตาร์ทอัพที่มีพนักงานเพียง 5 คน หรือจะเป็นบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ก็เริ่มใช้บริการยืนยันตัวตนได้ในระยะเวลาเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้น

สำหรับเทคโนโลยีเบื้องหลัง Stripe Identity มีใช้ทั้ง computer vision และ machine learning เพื่ออ่านข้อมูลและจับคู่กับบัตรแสดงตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐกับภาพเซลฟี่ โดยข้อมูลทั้งหมด Stripe จะเป็นคนดูแลพร้อมเข้ารหัสเพื่อความปลอดภัย ในขณะที่ยังคงความง่ายในการอิมพลีเมนต์เหมือนกับระบบอื่น ๆ ของ Stripe

สำหรับ Stripe ปัจจุบันยังคงเน้นการพัฒนา API สำหรับการชำระเงิน ซึ่งแม้ว่า Stripe Identity จะไม่ใช่ธุรกิจหลัก แต่ก็เป็นธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับระบบชำระเงินที่ลูกค้าถามหาค่อนข้างมาก โดยระบบยืนยันตัวตนถือว่าสำคัญมากในภาคธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจที่ต้องมีการรับชำระเงิน เพราะสามารถนำไปใช้ได้ในหลายสถานการณ์ เช่น ป้องกันไม่ให้เกิดการยึดบัญชีโดยบุคคลอื่น, ยืนยันอายุ, หรือ KYC ตามกฎหมาย เป็นต้น รวมถึงต่อยอดในภาคธุรกิจอื่น ๆ ได้อีกด้วย

ตอนนี้ Stripe Identity เปิดให้ทดลองใช้แบบเบต้าแล้วใน 30 ประเทศ ส่วนค่าธรรมเนียมการใช้งานจะคิดเป็นจำนวนครั้งในการใช้งาน (per transaction) ตอนนี้มีผู้ทดสอบใช้งานรายใหญ๋แล้วได้แก่ Clubhouse และ Discord สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ Stripe Identity

ที่มา – TechCrunch

No Description

Topics: 

from:https://www.blognone.com/node/123183