Fastly อธิบายสาเหตุ CDN ล่มทั้งโลกเกิดจากบั๊กในคอนฟิก ใช้เวลากู้ 49 นาที

จากกรณี Fastly บริการ CDN รายใหญ่ล่ม พาเว็บล่มด้วยเป็นจำนวนมาก

Fastly ออกมาชี้แจงว่าปัญหาเกิดจากบั๊กในระบบซอฟต์แวร์ของตัวเอง หากลูกค้าเปลี่ยนค่าคอนฟิกบางอย่างภายใต้สถานการณ์บางอย่าง (ไม่ได้อธิบายว่าอะไร) จะทำให้ระบบล่ม

ซอฟต์แวร์ตัวนี้ถูกดีพลอยมาตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม และไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย จนกระทั่งวันที่ 8 มิถุนายน ลูกค้ารายหนึ่งได้เปลี่ยนค่าที่เข้าเงื่อนไขของบั๊กนี้ ทำให้เครือข่ายล่มไป 85% แต่ Fastly ก็ตรวจเจอระบบล่มได้รวดเร็วภายใน 1 นาทีแรก, ตรวจพบสาเหตุใน 40 นาที และคืนระบบมาได้ 95% ภายใน 49 นาที

ที่มา – Fastly, ภาพจาก Fastly

No Description

from:https://www.blognone.com/node/123110