SAS Webinar: ขับเคลื่อนการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลด้วยระบบ Analytics (สำหรับภาคการศึกษา)

SAS ขอเรียนเชิญอาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย และผู้ที่สนใจศึกษาด้าน Data Analytics ทุกท่าน เข้าฟังบรรยาย SAS Webinar เรื่อง “ขับเคลื่อนการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลด้วยระบบ Analytics”  เพื่อรับชมเนื้อหาเชิงลึกด้าน Data Analytics และการบริหารจัดการข้อมูลภายในสถาบันการศึกษา ในวันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2021 เวลา 14:00 น. ผ่าน Live Webinar ฟรี

รายละเอียดการบรรยาย

หัวข้อ: ขับเคลื่อนการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลด้วยระบบ Analytics (สำหรับภาคการศึกษา)
ผู้บรรยาย: ผู้เชี่ยวชาญจาก SAS Software (Thailand) 
วันเวลา: วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2021 เวลา 14:00 – 15:30 น.
ช่องทางการบรรยาย: Online Web Conference
จำนวนผู้เข้าร่วมสูงสุด: 500 คน
ภาษา: ไทย
ลิงค์ลงทะเบียน: https://zoom.us/webinar/register/WN_Ktn9lPXKTpuoUWskgbnW6w

ภายใน Webinar นี้ ท่านจะได้รับชมเนื้อหาเชิงลึกด้าน Data Analytics และการบริหารจัดการข้อมูลภายในสถาบันการศึกษา เพื่อให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและการวางแผนองค์กรได้ดียิ่งขึ้น

กำหนดการบรรยาย

 • วิวัฒนาการความสำคัญของข้อมูล (Data Revolution)
 • เราจะเริ่มต้นอย่างไร  (Data canvas)
 • ข้อมูลเท่าที่เห็น (Data Visibility)
  • ประเภทของข้อมูลชนิดต่างๆ (Data type)
  • กระบวนการในการเตรียมข้อมูล (Data Preparation)
  • การประยุกต์ใช้ข้อมูล (Data in Action)
 • SAS Solutions ช่วยสนับสนุนงานวิเคราะห์ข้อมูลด้านการศึกษาอย่างไร 
  • ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ข้อมูลกับภาคการศึกษา
  • ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ข้อมูลสำหรับนักศึกษา 
  • ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ข้อมูลทำงานร่วมมือเป็นพันธมิตรกับภาคการศึกษา

กด Interested หรือ Going เพื่อติดตามอัปเดตและรับการแจ้งเตือนบน Facebook Event: https://www.facebook.com/events/510557550096407/

from:https://www.techtalkthai.com/sas-webinar-data-analytics-for-education/