วิ่งทะลุแบบในเกมไม่ได้ งานศิลปะ PORTAL คล้ายสตาร์เกต แสดงภาพสดของอีกเมืองให้ผู้คนรู้สึกใกล้กันมากขึ้น

เมืองวิลเนียส ประเทศลิทัวเนีย สร้างงานศิลปะชื่อว่า PORTAL เป็นหน้าจอทรงกลมพร้อมกล้องถ่ายวิดีโอสองทาง แสดงภาพเมืองลับลิน ประเทศโปแลนด์ ที่อยู่ห่างไปราว 600 กิโลเมตร และคนทั้งสองฝั่งสามารถมีปฏิสัมพันธ์กันได้เสมือนเป็นประตูมิติที่เชื่อมถึงกันตลอดเวลา ดีไซน์ของโครงการระบุอิงจาก “กงล้อแห่งเวลา” และยังระบุว่าได้แรงบันดาลใจจาก “สัญลักษณ์บางอย่างที่รู้กันในวงการไซไฟ” (ซึ่งน่าจะเป็นสตาร์เกต)

โครงการนี้เป็นความร่วมมือของมูลนิธิสนับสนุนความสร้างสรรค์ Benediktas Gylys Foundation, เมืองวิลเนียสประเทศลิทัวเนีย เมืองลับลินในโปแลนด์ ร่วมกับศูนย์ศิลปะวัฒนธรรวม Crossroads Centre for Intercultural Creative Initiatives และออกแบบโดย Vilnius Gediminas Technical University หรือ Vilnius Tech ใช้เวลาออกแบบ 5 ปี

ในประกาศของโครงการ Benediktas Gylys ประธานมูลนิธิ Benediktas Gylys ผู้ที่ได้เครดิตว่าเป็นเจ้าของไอเดีย ระบุไว้ว่า สร้างขึ้นเพื่อลดความแตกแยกในหมู่มวลมนุษยชาติที่เกิดจากมุมมองของมนุษย์ที่คับแคบ สาเหตุจากการกั้นเขตแดนระหว่างประเทศ และต้องการให้โครงการนี้เป็นสะพานเชื่อมให้มนุษย์ก้าวผ่านอคติ และความบาดหมางในอดีต

ที่มา – LETA via The Verge

No Descriptionภาพ PORTAL ในเมืองวิลเนียส ประเทศลิทัวเนีย

No Descriptionภาพ PORTAL ในเมืองลับลิน ประเทศโปแลนด์

Topics: 

from:https://www.blognone.com/node/122932