Michael Dell ถือครองหุ้น VMware ถึง 41% หลังประกาศแยกกิจการออกไป

หลัง Dell Technologies ได้มีการประกาศขายหุ้น VMware ที่ถืออยู่ไปกว่า 81% แต่ Michael Dell ผู้ดำรงตำแหน่ง CEO ของ Dell ยังเป็นเจ้าของ VMware ในสัดส่วนกว่า 41%

Credit: Rawpixel.com/ShutterStock

ติดตามข่าวการแยกกิจการของ Dell Technologies ได้ที่ https://www.techtalkthai.com/dell-technologies-will-spin-off-vmware-by-this-year/ 

ประเด็นหลังจากการประกาศแยกขาดกิจการที่ทำให้เกิดผลบวกต่อนักลงทุน ซึ่งเมื่อตามโครงสร้างสัดส่วนความเป็นเจ้าของใน VMware หลังจากนี้พบว่า Michael Dell ยังคงมีสิทธิ์ในหุ้นของ VMware กว่า 41% และพาร์ทเนอร์บริษัทด้านการลงทุนอย่าง Silver Lake จะมีหุ้นอีก 11% ซึ่งรวมกันมากกว่าครึ่งหนึ่ง

ในเรื่องผลประโยชน์จากดีลนี้ ผู้ถือหุ้นของ Dell Technologies จะได้รับส่วนแบ่ง 0.44 หุ้นของ VMware ตามที่ Dell Technologies ครอบครองไว้ ในส่วนของ VMware เองจะต้องจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทประมาณ 11,500 ถึง 12,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งกว่า 9,500 ล้านเหรียญสหรัฐฯให้ Dell Technologies อย่างไรก็ดีทั้งหมดนี้ก็เพื่อปลดเปลื้องภาระหนี้สินของ Dell Technologies ทำให้ตัวเลขดีขึ้นในมุมของผู้ถือหุ้น และเพิ่มความคล่องตัวให้แก่การเติบโตของทั้งคู่นั่นเอง โดยนักวิเคราะห์ได้เอ่ยปากชมและให้เครดิตในการตัดสินใจอย่างเฉียบแหลมของ Michael Dell

ที่มา : https://www.crn.com/news/data-center/michael-dell-to-own-41-percent-of-vmware-after-spin-off

from:https://www.techtalkthai.com/michael-dell-still-hole-41-percent-of-vmware-stock-after-spinned-off/