QlikWorld Online 2021 – รับฟังจากผู้ชนะรางวัล Global Transformation Awards ปี 2021 [10-12 พ.ค. 2021]

พบกับการเปิดเผยครั้งใหญ่ของผู้ชนะรางวัลการเปลี่ยนแปลงระดับโลกปี 2021 มารับฟังว่าเข้าสามารถนำข้อมูลมาเปลี่ยนแปลงธุรกิจ จนประสบความสำเร็จได้มากขนาดไหน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรได้อย่างไร ลงทะเบียนด้านล่างนี้ได้เลย

หัวข้อQlikWorld 2021 is online
วันเวลา: วันที่ 10 – 12 พฤษภาคม 2564
ช่องทางการบรรยาย: ON24 Webcast
จำนวนผู้เข้าร่วมสูงสุด: ไม่จำกัด

ผู้ที่สนใจสามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อเข้าร่วมในหัวข้อนี้ได้ฟรีๆ ทันทีที่
Link : https://sites.ziftsolutions.com/qlik.ziftsolutions.com/8a99825b7921b0aa017921e8ba540483 โดยทีมงานขอความกรุณากรอกข้อมูลชื่อบริษัทด้วยชื่อเต็มของหน่วยงานหรือองค์กร เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนในการจัดการกับข้อมูลการลงทะเบียน

from:https://www.techtalkthai.com/qlikworld-online-2021-v03/