Windows 10 กำลังจะรองรับการเชื่อมต่อ AirPods และหูฟังบลูทูธแบรนด์อื่น ๆ ในอนาคต

การอัปเดต Windows 10 ในปลายปีนี้อาจจะมีการปรับปรุงเพื่อ […] More

from:https://www.iphonemod.net/windows-10-will-support-apple-airpods.html