[Video] เพื่อป้องกันการถูกโจรบนโลกไซเบอร์โจมตีจาก Ransomware การ Backup ข้อมูลด้วยระบบ HPE StoreEver LTO ที่ปลอดภัยไม่ว่าโจรที่ไหนก็เอาข้อมูลไปไม่ได้

ทุกองค์กรมีระบบข้อมูลมากมายที่เพิ่มขึ้นอยู่ทุกวัน ซึ่งข้อมูลที่หลั่งไหลเข้ามาในทุกวินาทีต่างก็มีค่า และมีความสำคัญสูง เพราะส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที่เป็นความลับ เช่น ข้อมูลของลูกค้า ระบบการทำงานขององค์กร รวมถึงแผนการดำเนินงานในอนาคต ข้อมูลเป็นของล่อตาล่อใจของอาชญากรไซเบอร์ที่ต้องการขโมยข้อมูลเพื่อรีดไถเงิน หรือที่เรียกว่า Ransomware หากไม่จ่ายก็จะถูกขู่ทำลายข้อมูลทิ้ง ทำให้เกิดความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ ไม่เหลืออะไรอีกต่อไปเลย

หากป้องกันข้อมูลจากการถูกเรียกค่าไถ่ด้วยการทำสำเนาไว้ใน Office ใน HPE StoreEver LTO เทป จะสามารถปกป้องข้อมูลจากการถูกขโมย และถูกโจมตีได้เป็นอย่างดี โดยจะเป็นการสำเนาข้อมูลที่มีคุณภาพ สามารถดึงกลับมาใช้งานได้ตลอด และด้วยคุณสมบัติของ LTO (Linear Tape-Opened) ช่วยให้องค์กรสามารถเก็บข้อมูลในระบบเทปได้ยาวนานกว่า 30 ปี อย่ารอให้เกิดเรื่องจนสายเกินแก้ ป้องกันข้อมูลด้วย HPE StoreEver LTO

สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ อินแกรม ไมโคร
โทร 02 012 2222 ต่อ 2411 หรือ 2412
อีเมล th-hpe@ingrammicro.com

from:https://www.techtalkthai.com/video-ransomware-protection-with-backup-on-hpe-storeever-lto-by-ingram-micro/