Twitter ไตรมาส 1/2021 จำนวนผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นเป็น 199 ล้านบัญชี

Twitter รายงานผลประกอบการประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2021 รายได้รวม 1.04 เพิ่มขึ้น 28% เทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อน โดยรายได้จากโฆษณาเพิ่มขึ้น 32% เป็น 899 ล้านดอลลาร์ และมีกำไรสุทธิ 68 ล้านดอลลาร์

จำนวนผู้ใช้งานประจำทุกวันที่สร้างรายได้ หรือ mDAU (monetizable daily active users) เพิ่มขึ้นมา 7 ล้านบัญชีจากไตรมาส 4/2020 เป็น 199 ล้านบัญชี โดยเป็นผู้ใช้งานในอเมริกา 38 ล้านบัญชี (+1 ล้าน) และต่างประเทศ 162 ล้านบัญชี (+7 ล้าน)

Twitter บอกว่าตอนนี้ยังเร็วเกินไปที่จะประเมินผลกระทบจากการปรับเงื่อนไขความเป็นส่วนของ iOS 14.5 แต่บริษัทได้นำ SKAdNetwork ซึ่งเป็นเครื่องมือของแอปเปิลมาใช้แล้ว พบว่าเข้าถึงผู้ใช้งาน iOS ผ่านโฆษณาบนมือถือได้มากขึ้น 30%

ที่มา: Twitter

alt="Twitter"

alt="Twitter"

from:https://www.blognone.com/node/122442