Google ออกกฎใหม่สำหรับแอปบน Google Play: ระบุชื่อแอปและหัวข้อให้ชัดเจน, ห้ามใส่อีโมจิหรืออันดับ

Google ออกกฎใหม่สำหรับการตั้งชื่อแอป, ชื่อผู้พัฒนา, รูปภาพไอคอนของแอป และภาพพรีวิวของตัวแอปบน Google Play โดยเป้าหมายคือเพื่อลดการตั้งชื่อแอปแบบชี้นำไปในทางที่ผิดเพื่อหลอกล่อให้ผู้ใช้ดาวน์โหลด ซึ่ง Google จะเริ่มบังคับใช้ในช่วงครึ่งหลังของปีนี้

Google ระบุว่า ชื่อแอปจะต้องไม่ยาวกว่า 30 ตัวอักษร โดยจะต้องระบุชื่อและหัวข้อของแอปให้ชัดเจน ห้ามใช้คีย์เวิร์ดระบุชื่อผู้พัฒนา, โปรโมชั่น, อันดับที่ในสโตร์ และอื่น ๆ ทั้งในชื่อแอปและภาพไอคอน รวมถึงจะห้ามใส่กราฟิกที่ชี้นำผู้ใช้ในทางที่ผิด และไม่อนุญาตให้ใช้ตัวอักษรเพื่อดึงดูดความสนใจ เช่น ตัวอักษรใหญ่ทั้งหมด (มีข้อยกเว้นให้ใช้ได้หากเป็นชื่อแบรนด์), อีโมจิ หรืออักขระพิเศษ ถ้าไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ Google จะไม่อนุญาตให้แอปขึ้น Google Play

นอกจากนี้ Google ยังกำหนดด้วยว่าพรีวิวที่ส่งเข้ามาจะต้องเป็นตัวอย่างของแอปและเกมอย่างถูกต้อง, ให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อผู้ใช้ในการตัดสินใจติดตั้ง, ห้ามใช้ buzzword เช่น free, best หรืออื่น ๆ รวมถึงจะต้องอ่านง่ายด้วย ซึ่งแอปที่ไม่ปฏิบัติตาม Google จะไม่โปรโมตแอปให้ และจะไม่แนะนำแอปผ่านทางหน้าหลักอย่างเช่นหน้าโฮมของแอปหรือเกมบน Google Play ด้วย

ที่มา – Android Developers Blog

No Description
ภาพจาก Google

from:https://www.blognone.com/node/122461