dtac ไตรมาส 1/2564 รายได้รวมเพิ่มขึ้นเล็กน้อย จำนวนลูกค้าเพิ่มขึ้น 2.29 แสนเลขหมาย

ดีแทครายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1 ของปี 2564 รายได้รวม 20,516 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.2% จากไตรมาสเดียวกันในปี 2563 ปัจจัยหลักจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ในการขายโทรศัพท์และชุดเลขหมาย รวมทั้งรายได้จากค่าเช่าเครือข่าย 2300MHz จาก TOT มีกำไรสุทธิ 822 ล้านบาท

จำนวนผู้ใช้งานบริการรวม 19.1 ล้านเลขหมาย เพิ่มขึ้น 2.29 แสนเลขหมายจากไตรมาสก่อนหน้า ส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นของลูกค้าระบบเติมเงิน และมีรายได้เฉลี่ยต่อเลขหมาย ไม่รวมค่าเชื่อมต่อโครงข่าย IC (ARPU) 248 บาทต่อเดือน ลดลงจากไตรมาสก่อนหน้าเล็กน้อย

จำนวนสถานีฐานบนเครือข่าย 2300MHz อยู่ที่ประมาณ 20,700 สถานีฐาน มีจำนวนผู้ใช้งาน 4G 12.6 ล้านเลขหมาย คิดเป็น 66% ของลูกค้ารวม ส่วนบริการ 5G พร้อมเปิดให้บริการใน 6 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ขอนแก่น นครราชสีมา ภูเก็ต และสุราษฎร์ธานี และจะขยาย 5G ไปยังพื้นที่อื่นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในปี 2564

ที่มา: ดีแทค (pdf)

alt="dtac Q1/2564"

alt="dtac Q1/2564"

from:https://www.blognone.com/node/122459