Michael Collins นักบินอวกาศ Apollo 11 ที่ไปเยือนดวงจันทร์แต่ไม่ได้เหยียบ เสียชีวิตแล้ว

Michael Collins นักบินอวกาศประจำภารกิจ Apollo 11 ที่พามนุษย์กลุ่มแรกไปเยือนดวงจันทร์ เสียชีวิตแล้วด้วยวัย 90 ปี

คนมักจดจำภารกิจ Apollo 11 ได้จากรอยเท้าของ Neil Armstrong มนุษย์คนแรกที่ลงไปเหยียบดวงจันทร์ ในภารกิจนี้ Armstrong และ Buzz Aldrin ลงไปสัมผัสดวงจันทร์ด้วยยาน Lunar Module แต่ยังมีนักบินอวกาศอีกคนคือ Michael Collins ประจำอยู่บนยาน Command Module ที่โคจรอยู่รอบดวงจันทร์ โดยที่เขาไม่ได้ลงไปเหยียบดวงจันทร์เหมือนเพื่อนอีก 2 คน

Collins ถูกเรียกว่าเป็น “มนุษย์ที่โดดเดี่ยวที่สุดในโลก” (the loneliest man in history) เพราะในจังหวะที่ยานของเขาโคจรไปอีกด้านของดวงจันทร์ เขาสร้างสถิติเป็นมนุษย์ที่อยู่ห่างจากมนุษย์คนอื่นๆ มากที่สุด

หลังเสร็จสิ้นภารกิจ Apollo 11 เขาลาออกจาก NASA และไปทำงานในกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเป็นระยะเวลาสั้นๆ แล้วย้ายไปเป็นผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์อวกาศแห่งชาติ (National Air and Space Museum) ที่กำลังก่อสร้างอยู่ในช่วงเวลานั้น

ในบรรดานักบินอวกาศทั้ง 3 คนของภารกิจ Apollo 11 มี Neil Armstrong เสียชีวิตไปก่อนตั้งแต่ปี 2012 ตอนนี้เหลือ Buzz Aldrin อยู่คนเดียวที่ยังมีชีวิตอยู่ และมีอายุ 91 ปีแล้ว

No Description

นักบินอวกาศของภารกิจ Apollo 11 จากซ้าย Armstrong, Collins, Aldrin

ที่มา – NASA

Topics: 

from:https://www.blognone.com/node/122420