พร้อมเพย์เชื่อมต่อ PayNow ของสิงคโปร์แล้ว โอนเงินข้ามสองประเทศด้วยหมายเลขโทรศัพท์

ธนาคารแห่งประเทศไทยแถลงร่วมกับ Monetary Authority of Singapore (MAS) เปิดใช้งานการเชื่อมต่อระหว่าง PayNow และพร้อมเพย์ทำให้ผู้ใช้ธนาคารสองชาติสามารถโอนเงินข้ามกันด้วยหมายเลขโทรศัพท์

วงเงินที่จะโอนได้ตอนนี้จำกัดที่ 25,000 บาทหรือ 1,000 ดอลลาร์สิงคโปร์

นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยระบุว่านี่เป็นครั้งแรกแบบทันทีครั้งแรกของโลก ช่วยแก้ปัญหาการโอนเงินระหว่างประเทศที่มีต้นทุนสูง ใช้เวลาทำธุรกรรมนาน สำหรับประเทศไทยการพัฒนาพร้อมเพย์มีความสำเร็จอย่างสูง มียอดคนลงทะเบียนแล้ว 56 ล้านเลขหมาย สามารถใช้ประโยชน์ในการให้ความช่วยเหลือจากภาครัฐ และธปท. เองก็ตั้งใจยกระดับเชื่อมโยงการชำระเงินข้ามประเทศ เช่นการเชื่อมโยงการชำระผ่านคิวอาร์โค้ดกับญี่ปุ่น, ลาว, กัมพูชา, และเวียดนาม

ที่มา – ธนาคารแห่งประเทศไทย, MAS

from:https://www.blognone.com/node/122430