Microsoft ไตรมาสล่าสุด รายได้รวมเพิ่มขึ้น 19%, Windows 10 ใช้งานกว่า 1.3 พันล้านเครื่อง

ไมโครซอฟท์รายงานผลประกอบการของไตรมาสที่ 3 ตามปีการเงินบริษัท 2021 (เดือนมกราคม-มีนาคม) มีรายได้รวม 41,706 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 19% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อน มีกำไรสุทธิแบบ GAAP 15,457 ล้านดอลลาร์

Satya Nadella ซีอีโอไมโครซอฟท์กล่าวว่ากว่าหนึ่งปีของสถานการณ์โรคระบาด แนวโน้มการนำดิจิทัลมาใช้งานยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และเพิ่มด้วยอัตราเร่งที่มากขึ้น ซึ่งนี่เป็นเพียงการเริ่มต้น ไมโครซอฟท์ได้สร้างคลาวด์สำหรับ 10 ปีข้างหน้า ขยายไปสู่ตลาดใหม่ที่สำคัญ รองรับทุก Tech Stack

ตัวเลขผลการดำเนินงานที่น่าสนใจมีดังนี้

  • Office 365 Commercial รายได้เพิ่มขึ้น 22%
  • Microsoft 365 Consumer มีผู้สมัครใช้งาน 50.2 ล้านคน
  • LinkedIn รายได้เพิ่มขึ้น 25%
  • Azure รายได้เพิ่มขึ้น 50%
  • Windows OEM รายได้เพิ่มขึ้น 10%
  • Xbox มีรายได้ส่วน content กับ service เพิ่มขึ้น 34%
  • Surface รายได้เพิ่มขึ้น 12%
  • มีอุปกรณ์ที่ใช้งาน Windows 10 มากกว่า 1.3 พันล้านเครื่อง
  • Teams มีผู้ใช้งานเป็นประจำทุกวัน 145 ล้านคน

ที่มา: ไมโครซอฟท์, ZDNet [1], [2]

MSFT

alt="MSFT Q3 21"

from:https://www.blognone.com/node/122386