VMware Fusion รุ่นรองรับ Apple M1 จะเริ่มเปิดทดสอบในอีกไม่กี่เดือน ระบุประสิทธิภาพดีมาก

จิ๊กซอว์สำคัญของการใช้งาน Apple M1 สำหรับนักพัฒนา นอกจาก Docker ที่เริ่มรองรับเต็มรูปแบบแล้ว ยังมี VMware Fusion ที่เปิดให้นักพัฒนาสามารถสร้างเซิร์ฟเวอร์ไว้ใช้งานในเครื่องตัวเองได้ สัปดาห์ที่ผ่านมา Michael Roy โปรดักแมเนเจอร์ของ VMware ก็ออกมาระบุว่าจะเริ่มส่ง Fusion “ถึงมือผู้ใช้” ในอีกไม่กี่เดือน

Michael ยังระบุว่าประสิทธิภาพของ VMware บน Apple M1 นั้นดีมาก (blowing our minds) แต่ก็ยังมีงานต้องทำอยู่อีก โดยเขาจะเขียนบล็อกรายงานความคืบหน้าอีกครั้งในสัปดาห์นี้

ไม่ชัดเจนนักว่า VMware จะปล่อย Fusion ในรูปแบบใด โดยก่อนหน้านี้ Docker อาศัยการปล่อยรุ่น Technical Preview มาตั้งแต่ปลายปี 2020 และใช้เวลาอีก 4 เดือนปรับปรุงจนกลายเป็นรุ่น GA ปีที่ผ่านมา VMware ก็ใช้กระบวนการเดียวกันในการทดสอบ VMware Fusion สำหรับ Big Sur

No Description

ที่มา – The Register

Topics: 

from:https://www.blognone.com/node/122378