Proofpoint ขายกิจการให้บริษัทการลงทุน Thoma Bravo ที่มูลค่า 12,300 ล้านดอลลาร์

Proofpoint บริษัทซอฟต์แวร์ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ ประกาศบรรลุข้อตกลงเพื่อให้ Thoma Bravo บริษัทด้านการลงทุนที่เน้นธุรกิจซอฟต์แวร์และเทคโนโลยี เข้าซื้อกิจการที่มูลค่า 12,300 ล้านดอลลาร์ โดยดีลนี้ชำระเป็นเงินสด ผ่านการซื้อหุ้นของ Proofpoint ในตลาดหุ้นที่ราคา 176 ดอลลลาร์ต่อหุ้น

หลังสิ้นสุดดีลนี้ Proofpoint จะนำบริษัทออกจากตลาดหุ้น โดยสินค้าและบริการต่าง ๆ สำหรับลูกค้าจะยังคงเหมือนเดิม

Gary Steele ซีอีโอของ Proofpoint กล่าวว่าบริษัทเป็นผู้ให้บริการ SaaS ด้านความปลอดภัยไซเบอร์รายแรกที่มีรายได้มากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ต่อปี เมื่อปี 2020 ที่ผ่านมา บริษัทเชื่อว่าเมื่อออกจากตลาดหุ้น บริษัทจะมีความคล่องตัว สามารถลงทุนด้านนวัตกรรมต่าง ๆ ได้มากขึ้น รวมทั้งได้ประโยชน์จากพาร์ทเนอร์ผ่านบริษัทต่าง ๆ ที่ Thoma Bravo ลงทุนอยู่

ที่มา: TechCrunch และ Proofpoint

alt="Proofpoint"

from:https://www.blognone.com/node/122365