ไมโครซอฟท์ขอเรียนเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมงาน “Road to PDPA Compliance รู้เบื้องลึก เช็คความพร้อมกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”

บริษัท ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย ร่วมกับ MISO และ EasyPDPA ได้รวบรวมข้อมูลและประเด็นสำคัญทั้งเชิงทฤษฎี และเชิงปฏิบัติในการนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เป็นประโยชน์และเป็นไปตามกฎหมาย GDPR และ PDPA ซึ่งเราขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารที่สนใจเข้าร่วมรับฟังบรรยายภายใต้หัวข้อวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.30 – 17.00 น.

ลิงก์ลงทะเบียน : https://aka.ms/road2pdpa

คุณและองค์กรของคุณพร้อมหรือยัง? กับการเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีให้พร้อมสำหรับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Privacy Data Protection Act) ซึ่งหลายๆองค์กรมีความตื่นตัวในการเรียนรู้ และเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งบริษัท ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย เป็นหนึ่งในองค์กรที่ให้ความสำคัญ และมีความพร้อมในการจัดการบริหารข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมาย General Data Protection Regulation (GDPR) ซึ่งมีนัยสำคัญเช่นเดียวกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

#Microsoft #ThailandPDPA #Microsoft365 #Compliance

from:https://www.techtalkthai.com/ms-virtual-summit-2021-road-to-pdpa-compliance/