รู้จัก Accenture บริษัทที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยี กับวัฒนธรรม และการทำงานที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่

เมื่อวัฒนธรรมองค์กร และสไตล์การทำงานเป็นตัวแปรสำคัญในการดึงดูดคนรุ่นใหม่ ลองมาทำความรู้จัก Accenture บริษัทที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีและธุรกิจที่เหมาะกับคนที่ชอบความท้าทายใหม่ ๆ และโอกาสการเติบโตอย่างรวดเร็วในอนาคต

accenture

การทำงานแบบ Accenture

เริ่มต้นที่รูปแบบการทำงานกันก่อน Accenture เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีและธุรกิจ เป็นองค์กรที่มีรูปแบบการทำงานที่ตอบโจทย์ทุกช่วงชีวิตของพนักงานทุกคน มีนโยบายเกี่ยวกับ workplace flexibility ตั้งแต่การให้ความยืดหยุ่นในเรื่องเวลางาน และการให้อิสระในการทำงาน ไม่มีการตอกบัตรเข้างาน หรือต้องมานั่งประจำที่ออฟฟิศ ด้วยรูปแบบการทำงานที่ต้องทำงานเป็นทีมร่วมกับเพื่อนร่วมงานทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มี time zone ต่างกับประเทศไทย ทำให้บางครั้งต้องประชุมในช่วงกลางคืน จึงสามารถแจ้งหัวหน้างานว่าจะขอปรับเวลาทำงานได้เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงานนั้น ๆ

นอกจากนี้ Accenture ยังเปิดโอกาสให้ทำงานแบบ part-time เพื่อให้พนักงานสามารถเติบโตในสายงานควบคู่ไปกับการจัดการความจำเป็นส่วนตัว เช่น คุณแม่ที่มีลูกเล็ก สามารถเลือกเวลาทำงานในรูปแบบ flexible hours ได้ เพราะบริษัทให้ความสำคัญกับประสิทธิผลของงานและการสร้างสมดุลในชีวิตของพนักงานทุกคน

หลาย ๆ คนอาจได้ยินมาว่า Accenture ทำงานหนัก ซึ่งเป็นลักษณะของงานในธุรกิจที่ปรึกษาที่ต้องทำงานให้เสร็จเพื่อนำส่งลูกค้าตามแผนงาน แต่ก็เป็นการทำงานหนักตามช่วงเวลาของโปรเจคเท่านั้น เมื่อหมด project cycle พนักงานก็สามารถใช้เวลาในการเรียนรู้ และแบ่งเวลาให้กับความสนใจส่วนตัวได้

ในด้านผลตอบแทนนั้นก็น่าสนใจ นอกเหนือจากเงินเดือนและโบนัสแล้ว พนักงานยังได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองมากมาย ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์การทำงานที่เข้มข้นร่วมกับผู้เชี่ยวชาญและลูกค้าชั้นนำในหลากหลายภาคอุตสาหกรรม ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ และโอกาสการเติบโตภายในองค์กรได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจาก Accenture ไม่นำอายุงานมาคำนวนการเติบโตภายในองค์กร ดังนั้นพนักงานที่เพิ่งเข้ามาไม่นาน หากมีผลงานดี สามารถแสดงศักยภาพที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรได้อย่างเต็มที่ ก็จะมีโอกาสเติบโตภายในองค์กรได้อย่างรวดเร็ว

accenture

เชื่อใจคนรุ่นใหม่ ปรับเปลี่ยนสายงานได้

ขณะเดียวกัน Accenture ยังให้ความเชื่อใจในประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานทุกคน และบริษัทก็พร้อมมอบความท้าทายในการทำงานให้อย่างต่อเนื่อง โดยให้รับผิดชอบโปรเจคสำคัญต่าง ๆ เน้นการทำงานเป็นทีม รวมทั้ง empower ให้พนักงานทุกระดับ โดยเฉพาะระดับ Junior สามารถแสดงออก นำความสามารถ ประสบการณ์ และความคิดสร้างสรรค์มาตัดสินใจร่วมกับทีมเพื่อหา solution ที่ดีที่สุดได้อย่างเต็มที่

accenture

ถึงแม้ว่า Accenture จะมีชื่อเสียงในเรื่องเทคโนโลยี บางคนอาจสงสัยว่า Accenture รับเฉพาะคนที่เรียนมาด้านไอที คอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีหรือเปล่า แต่ในความจริงแล้ว บริษัท Accenture เป็นบริษัทที่ปรึกษาในทุก ๆ ด้าน บริษัทจึงเปิดโอกาสให้กับคนที่เรียนมาทุกสายและมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งนั้น ๆ ซึ่งไม่กำจัดอยู่แค่สายเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นสายงานด้านที่ปรึกษาธุรกิจ (Consultant) นักวิเคราะห์ธุรกิจ (Business Analyst: BA) หรือ นักออกแบบประสบการณ์ลูกค้า(User Experience Designer: UXD) เป็นต้น

เรื่องการเติบโตในสายงานนั้น ที่ Accenture จะมีการจัด People Lead ซึ่งเป็นเสมือน career mentor ให้กับพนักงานทุกคน People Lead มีหน้าที่ในการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเติบโตในสายอาชีพ ทั้งในเรื่องการปรับตัว การเรียนรู้ การสร้าง network ในองค์กร โดย People Lead จะใช้วิธีการพูดคุยเพื่อเข้าใจในสิ่งที่พนักงานคนนั้นอยากทำ จากนั้นจะช่วยแนะนำและวางแผนเพื่อให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นจริง และในอนาคตหากพนักงานอยากทำงานในสายงานอื่น ก็สามารถแจ้ง People Lead เพื่อวางแผนการเปลี่ยนแปลงร่วมกับทีมได้ โดยพิจารณาผลงานที่ผ่านมาและตำแหน่งงานที่มีในช่วงนั้น

accenture

การเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุด

การเรียนรู้ใน Accenture เป็นการเรียนรู้แบบ personalize ตามระดับงานและสายงานของพนักงาน ทางบริษัทได้ลงทุนในการสร้างระบบการเรียนออนไลน์นับร้อยล้านบาท เพื่อสร้างแพลทฟอร์มการเรียนรู้ให้กับพนักงานทุกคน ซึ่งทำให้การเรียนรู้ที่ Accenture เกิดขึ้นได้ anywhere, any time ผ่านแอพพลิเคชั่นการเรียนรู้ในสมาร์ทโฟน

นอกจากนี้ พนักงานยังมีโอกาสแลกเปลี่ยนไปทำงานในต่างประเทศ ตลอดจนการลงทุนให้พนักงานเรียนรู้สิ่งใหม่หรือทักษะที่เป็น hot skill ซึ่งมีทั้งการอบรมภายในประเทศและต่างประเทศ เป็นการเรียนรู้ผ่าน assignment และ on-the-job learning ที่จะช่วยส่งเสริมให้พนักงานสามารถพัฒนาตนเองเพื่อการปรับตำแหน่งและก้าวหน้าตามสายงานที่ทาง People Lead ได้ร่วมวางแผนไว้

สวัสดิการที่แตกต่าง

พนักงาน Accenture ทุกคนสามารถมีส่วนในการเป็นเจ้าของบริษัท Accenture ที่จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยบริษัทจะให้สิทธิ์ในการซื้อหุ้นแก่พนักงานโดยลดราคาให้ 15% ของราคาหุ้น และทางบริษัทยังมี Flexible Benefit หรือเงินจำนวนหนึ่งที่พนักงานจะนำไปใช้จ่ายในเรื่องส่วนตัวเรื่องใดก็ได้

สำหรับพนักงานที่มีทักษะที่สำคัญต่อธุรกิจของบริษัท ทางบริษัทก็มีการให้ hot skill bonus เพื่อส่งเสริมให้พนักงานพยายามสร้างทักษะและต่อยอดทักษะที่ตนมีอยู่เพื่อเพิ่มศักยภาพของตัวเองมากยิ่งขึ้น

ทั้งหมดนี้ทำให้ Accenture ติดใน 100 อันดับของบริษัทที่น่าทำงานด้วยมากที่สุดที่จัดอันดับโดย Fortune ถึง 12 ปีติดต่อกัน แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงองค์กรเพื่อตอบรับพนักงานรุ่นใหม่ที่มีความต้องการที่เปลี่ยนไปอยู่ตลอด

รู้จัก Accenture ให้มากขึ้น

ปัจจุบัน Accenture มีพนักงานกว่า 5 แสนคนให้บริการลูกค้าใน 120 ประเทศ แบ่งองค์กรเป็น 4 ทีมคือ

  • Strategy & Consulting หรือทีมให้คำปรึกษา และวางกลยุทธ์ให้ลูกค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ธุรกิจ
  • Technology หรือทีมที่สร้างและใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพให้ธุรกิจ เช่น AI Robotic และ Analytics
  • Interactive หรือทีมที่ออกแบบและดูแลประสบการณ์ของลูกค้า
  • Operations หรือทีมที่ทำเรื่อง outsourcing

ส่วนกลุ่มลูกค้าที่ Accenture ดูแลจะมี 40 อุตสาหกรรม แบ่งเป็น 5 กลุ่มย่อยคือ

  • Communications, Media & Technology เช่น ธุรกิจโทรคมนาคม สื่อ และนวัตกรรมใหม่
  • Financial Services เช่น ธุรกิจการเงินการธนาคาร และประกัน
  • Health & Public Services เช่น ธุรกิจโรงพยาบาล และหน่วยงานภาครัฐ
  • Products เช่น ธุรกิจค้าปลีก, ท่องเที่ยว และการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค
  • Resources เช่น น้ำมัน สาธารณูปโภคและพลังงานต่าง ๆ

สำหรับในประเทศไทย Accenture มีพนักงานกว่า 1,000 คน ในจำนวนนี้มีพนักงานที่เป็นคนรุ่นใหม่ถึง 30-40% ขององค์กร นอกจากนี้ยังมีความหลากหลายทางเพศ เชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญในเรื่องของการยอมรับความหลากหลายและความแตกต่าง (Inclusion & Diversity) ภายในองค์กรอีกด้วย

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เวบไซต์เอคเซนเชอร์

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

The post รู้จัก Accenture บริษัทที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยี กับวัฒนธรรม และการทำงานที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ first appeared on Brand Inside.
from:https://brandinside.asia/accenture-career-open-house/