Krungthai COMPASS คาดเศรษฐกิจปีนี้โต 1.5 – 3% โควิดระลอกใหม่เลื่อนแผนเปิดประเทศ

Krungthai COMPASS ธนาคารกรุงไทย คาดเศรษฐกิจปีนี้โต 1.5-3.0%โดยมองว่าไทยเผชิญการแพร่ระบาดระลอกใหม่เดือน เม.ย. 2021 จากเชื้อไวรัส COVID-19 กลายพันธุ์ ซึ่งอาจใช้ระยะเวลาอย่างน้อย 3 เดือนกว่าสถานการณ์การระบาดรอบนี้จะทยอยคลี่คลาย

โดยประมาณการการขยายตัวของจีดีพีสำหรับปี 2021 ลดลงเหลือ 1.5%-3.0% ขึ้นอยู่กับ 3 ปัจจัยหลัก ได้แก่ 1. ความสามารถในการจัดการโรคระบาดกลายพันธุ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. แจกกระจายวัคซีนได้ตามแผน และ 3. รัฐอัดฉีดเม็ดเงินพยุงเศรษฐกิจอีกกว่า 2 แสนล้านบาทอย่าง “ตามเป้า-ต่อเนื่อง-ตรงจุด” หากปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งไม่เกิดขึ้น เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงที่จะขยายตัวได้น้อยกว่าที่ประมาณการได้

แบ่งผลกระทบเป็น 2 กรณี

ทั้งนี้ Krungthai COMPASS ได้แบ่งผลกระทบเป็น 2 กรณี คือ Base case ที่คาดว่า การท่องเที่ยวในประเทศจะหดตัวในช่วง 3 เดือนดังกล่าว ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวในประเทศทั้งปีลดลงจากประมาณการเดิมที่ 115.2 ล้านคน มาอยู่ที่ 98.6 ล้านคน คิดเป็นมูลค่าความเสียหายราว 9 หมื่นล้านบาท

สำหรับ Worse case คือในกรณีที่มีการระบาดซ้ำซ้อน คาดว่าจะทำให้แผนการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติในวงกว้างที่เคยประเมินว่าจะสามารถทำได้ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2021 อาจจะทำไม่ได้ อุปสงค์ในประเทศอาจหายไปถึง 9.1-18.5 หมื่นล้านบาท

อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวชัดเจนขึ้นมากจากเม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจขนานใหญ่ รวมถึงการฉีดวัคซีนให้แก่ประชากรที่ทำได้ค่อนข้างรวดเร็วของหลายประเทศ หนุนการส่งออกของไทยดีขึ้น ซึ่งช่วยเพิ่มการขยายตัวของจีดีพีราว 0.3% เทียบกับประมาณการเดิม

from:https://www.thumbsup.in.th/krungthai-compass-covid?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=krungthai-compass-covid