ทวิตเตอร์ทดสอบโปรไฟล์ธุรกิจ เพิ่มเซกชั่น About ให้ใส่ข้อมูลอย่างพิกัดร้าน, เวลาเปิด-ปิด

ทวิตเตอร์ประกาศทดสอบ Professional Profiles หรือการแสดงข้อมูลเพิ่มเติมที่เจ้าของโปรไฟล์อย่างบริษัท ธุรกิจ สื่อ ครีเอเตอร์ อยากแสดงให้กลุ่มลูกค้าเห็น โดยสามารถเพิ่มข้อมูลได้ตรงช่อง About ใต้รูปโปรไฟล์

โดย About เป็นเซกชั่นใหม่ที่ทวิตเตอร์เพิ่มมาให้ จากเดิมที่ผู้ใช้จะต้องเพิ่มรายละเอียดใน Bio อย่างเดียว ผู้ใช้สามารถเพิ่มข้อมูลพิกัดร้าน, เวลาเปิด-ปิด, ข้อมูลสินค้า ทางทวิตเตอร์เริ่มทดสอบกับผู้ใช้งานที่เป็นเจ้าของธุรกิจในสหรัฐฯก่อน

No Description

ที่มา – Engadget

Topics: 

from:https://www.blognone.com/node/122321