Samsung กำลังจะช่วยเปลี่ยนมือถือ Galaxy รุ่นเก่าเป็นอุปกรณ์ IoT

มือถือเก่าที่ตกรุ่นแล้วอาจจะวางทิ้งไว้อย่างไร้ประโยชน์สุดท้ายกลายเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์ Samsung จึงพัฒนาซอฟต์แวร์ให้สามารถช่วยให้มือถือ Galaxy รุ่นเก่าเกิดประโยชน์ขึ้นมาบ้าง อย่างไรก็ดีเริ่มแรกได้เปิดทดลองใน 3 ประเทศคือ เกาหลีใต้ สหรัฐฯ และสหราชอาณาจักรฯ

credit : Samsung

โครงการให้ชีวิตใหม่แก่มือถือเก่าหรือ Galaxy Upcycling Program กำลังปล่อยทดลองใน 3 ประเทศตามข้างต้นก่อนเพื่อศึกษาและจะทยอยขยายสู่ประเทศอื่นต่อไปในภายหลัง โดย Samsung จะอัปเดตฟีเจอร์ SmartThings Labs ในแอป SmartThings ให้เปลี่ยนอุปกรณ์เก่าให้กลายเป็นอุปกรณ์ Smart Home ได้เช่น หน้าจอติดตามลูกน้อย สัตว์เลี้ยง หรือเซนเซอร์แสง ไอเดียคือการใช้ AI เปลี่ยนอุปกรณ์ให้สามารถบันทึกเสียง เด็กร้อง สุนัขเห่า เสียงเคาะประตูหรือตัวแปรอื่นๆ 

สำหรับผู้สนใจต้องมีมือถือ Galaxy S, Note และ Z ตั้งแต่ปี 2018 ที่รันแอนดรอย์ 9 ขึ้นไป สำหรับผู้สนใจสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ https://news.samsung.com/us/galaxy-upcycling-program/ และคงต้องรอการเปิดตัวอีกครั้งในประเทศไทย

ที่มา : https://www.zdnet.com/article/samsung-launches-software-update-to-turn-older-galaxy-phones-into-iot-devices/

from:https://www.techtalkthai.com/samsung-galaxy-upcycling-program-is-now-beta/