สมาชิกวุฒิสภาสหรัฐฯเสนอกฎหมาย ห้ามหน่วยงานรัฐ ซื้อข้อมูลใบหน้าจากบริษัทภายนอก

ที่สหรัฐฯ กำลังมีประเด็นเรื่องความความเป็นส่วนตัวโดยเฉพาะข้อมูลใบหน้าจากระบบจดจำใบหน้า เมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา Buzzfeed News รายงานว่า มีหน่วยงานรัฐ ตำรวจ สถาบันการศึกษา ใช้ข้อมูลจากระบบจดจำใบหน้าของ Clearview AI อย่างแพร่หลายโดยไม่มีการกำกับดูแลที่เหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีบุคลากรในหน่วยงานถึง 1,803 แห่งใช้แพลตฟอร์มจดจำใบหน้า โดยไม่ได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา

ล่าสุด สมาชิกวุฒิสภาสหรัฐฯ เสนอกฎหมาย Fourth Amendment is Not For Sale Act หน่วยงานจะไม่สามารถซื้อข้อมูลประชากรจากนายหน้าหรือหรือจากบริษัทภายนอกได้ หากข้อมูลนั้นได้มาจากบัญชีหรืออุปกรณ์ของผู้ใช้ หรือผ่านการหลอกลวง การละเมิดสัญญานโยบายความเป็นส่วนตัว หากกฎหมายนี้ผ่าน บริษัท Clearview AI จะไม่สามารถขายข้อมูลให้กับหน่วยงานรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาได้อีกต่อไป

No Description
Photo Mix จาก Pixabay

มีรายงานด้วยว่า Clearview AI ใช้วิธีการหลากหลายเพื่อให้ได้ข้อมูลมา เช่น ดูดข้อมูลใบหน้าจาก Google, Facebook, Twitter และ Venmo ซึ่งบริษัทพยายามปกป้องตัวเองด้วยการบอกว่า Clearview AI รวบรวมเฉพาะภาพถ่ายที่เปิดเผยต่อสาธารณะจากอินเทอร์เน็ต

Hoan Ton-That ซีอีโอของ Clearview AI ระบุว่า คาดหวังจะได้ร่วมมือกับผู้กำหนดนโยบาย เพื่อวิธีการที่ดีที่สุดในการปกป้องข้อมูลผู้บริโภค และในขณะเดียวกันยังเป็นแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการอาชญากรรมต่างๆ ทั้งค้ามนุษย์ การก่อการร้าย การก่ออาชญากรรมต่อเด็ก

ปัจจุบันระบบจดจำใบหน้า ถูกมองในฐานะเทคโนโลยีที่น่ากลัว และคุกคามความเป็นส่วนตัวมากกว่าจะเป็นประโยชน์ มีหลายหน่วยงานและบางรัฐเริ่มแบนการใช้ระบบจดจำใบหน้าแล้ว เช่น ตำรวจ Minneapolis และ Boston, นิวยอร์กแบนการใช้ระบบจดจำใบหน้าในโรงเรียน เป็นต้น

ที่มา – Engadget

from:https://www.blognone.com/node/122299