KBTG ประกาศรับพนักงานสายเทคโนโลยี 500 คนภายในปี 64, รับเด็กจบใหม่ 30%

KBTG กลุ่มบริษัทเทคโนโลยีของธนาคารกสิกรไทย ประกาศรับสมัครบุคลากรสายเทคโนโลยีเพิ่มอีก 500 คนภายในสิ้นปี 2564

คุณเรืองโรจน์ พูนผล ประธาน กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป (KBTG) ระบุว่าต้องการเพิ่มจำนวน talent อีกจำนวนมากเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายการเป็น “บริษัทเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” (Best Tech Company in Southeast Asia) ภายในปี 2568 โดยเป้าหมายการจ้างงาน 500 คน จะแบ่งเป็นสัดส่วนคร่าวๆ คือเด็กจบใหม่ 30%, มีประสบการณ์ทำงานแล้ว 60% และพนักงานระดับบริหารอีก 10%

หากแบ่งตามเชื้อชาติจะแบ่งเป็นคนไทย 70% และต่างชาติอีก 30% โดยกรณีของคนต่างชาติจะเซ็นสัญญาเป็น contract ปีต่อปีตามปริมาณงาน ส่วนตำแหน่งที่ต้องการมากที่สุด 3 อันดับแรกคือ software engineer, business analyst และ infrastructure

No Description

KBTG ใช้วิธีจัดงานอีเวนต์ KBTG Inspire ที่สำนักงานของ KBTG เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2564 เพื่อให้ผู้ที่สนใจสมัครงานสามารถเข้ามาดูสถานที่ รับฟังข้อมูล ทำกิจกรรมและพูดคุยกับทีมงานปัจจุบัน ก่อนเข้าร่วมการสัมภาษณ์งานในวันเดียวกัน รายละเอียดดูได้จากเว็บไซต์ KBTG Inspire

คุณอภิฤดี สิงหเสนี Head of People Experience & Cultural Transformation ของ KBTG ระบุว่าการจ้างงานจำเป็นต้องได้คนที่เก่งและคนที่ใช่ มีวัฒนธรรมองค์กรตรงกัน จึงจัดงาน KBTG Inspire ขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจมีโอกาสเข้ามาสัมผัสการทำงานของ KBTG โดยตรง รูปแบบงานปรับบางส่วนมาจากงานแข่งขัน KBTG TechJam ที่จัดมาหลายครั้งแล้ว เป้าหมายคือต้องการจัดไตรมาสละ 1 ครั้ง แต่มีสถานการณ์โควิดทำให้จัดงานออฟไลน์ได้ยากขึ้น ในอนาคต KBTG ยังอยากขยายงาน Inspire ไปยังประเทศที่ให้ความสำคัญอย่างจีนและเวียดนามด้วย

Topics: 

from:https://www.blognone.com/node/122287